logo PZD
Na tę stronę przeniesione zostały różne materiały archiwalne.

W dniu w dniu: 25-03-2023 odbyło się WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE naszego ROD im. 100-lecia Ogrodnictwa Działkowego w Krośnie Odrzańskim..

W zebraniu uczestniczyła przedstawicielka Okręgowego Zarządu PZD w Zielonej Górze Pani Irena Majchrzak.
W trakcie Zebrania przyjęto 13 uchwał w tym:
- Uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie Zarządu za 2022 r.
- Uchwałęn\ zatwierdzającą sprawozdanie finansowe za 2022 r.
- Uchwałę o wysokości opłaty ogrodowej w 2023 r.
- Uchwałę o wysokości zaliczki za wodę w 2023 r.
- Uchwałę o wysokości zaliczki za wywóz śmieci w 2023 r.
- Uchwałę o wysokości zaliczki za energię elektryczną w 2023 r. w ogrodzie nr 7
- Uchwałę o realizacji zadania remontowego "Wymiana stolarki okiennej w Domu Działkowca".
- Uchwałę o planie pracy na 2023 r.
- Uchwałę o preliminarzach finansowych na 2023 r.
Na zkończenie zebrania przewodniczący złożył wszystkim życzenie świąteczne.

Poniżej kilka zdjęć z Zebrania:
zdjęcie zdjęcie zdjęcie
zdjęcie zdjęcie zdjęcie
zdjęcie zdjęcie zdjęcie

Uroczyste obchody 60 rocznicy powstania naszego ROD w Krośnie Odrzańskim

      W dniu 27.08.2022 r. z okazji 60-lecia ROD 100-lecia Ogrodnictwa Działkowego w Krośnie Odrzańskim zorganizowano uroczyste obchody dnia działkowca.
      W obchodach uczestniczyli zaproszeni goście:
- Pan Jan Majewski członek Zarządu Okręgowego PZD w Zielonej Górze
- Pani Anna Chinalska - radna Sejmiku Województwa Lubuskiego
- Pani Kazimiera Potocka wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim
- Pani Beata Wasyłek-Sosnowska sekretarz Gminy Bobrowice
      W swoim wystąpieniu Pani Barbara Dzieciuch, prezes naszego ROD, przedstawiła historię ROD oraz jego rozwój i osiągnięcia.
------------

      Z okazji 60-lecia naszego Ogrodu otrzymaliśmy puchary oraz listy gratulacyjne:
- od Prezesa PZD Pana Eugeniusza Kondrackiego
- od Prezesa Okregu PZD w Zielonej Gorze inż. Mariana Pasińskiego
- od Wicemarszałka Województwa Lubuskiego Pana Stanisława Tomczyszyna
      Zaproszeni goście złożyli działkowcom życzenia z okazji jubileuszu, życząc jednocześnie dużo zdrowiw oraz sukcesów i zadowolenia z uprawiania działek.

Poniżej prezentujemy otrzymane dyplomy i puchary:

Puchar
Puchar Wicemarszałka Województwa Lubuskiego Stanisława Tomczyszyna.

Puchar  Puchar
Puchar i dyplom Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego.

Puchar  Puchar
Puchar i dyplom Prezesa Okręgu PZD mgr inż. Mariana Pasińskiego.

------------

      Z okazji 60-lecia naszego ROD za zasługi dla PZD Medal Jubileuszowy Bene Meritus otrzymali:
Jerzy Bartoszczyk
Jan Bochniak
Irena Bojko
Józef Chorzalski
Barbara Dzieciuch
Bogdan Michalak
Medal Jubileuszowy Bene Merituse    

------------

      Za zaangażowanie i aktywność w pracy na rzecz naszego ogrodu Medal Pamiątkowy 60-lecia Rodzinnego Ogrodu Działkowego otrzymali:
Jan Bochniak - były przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Dariusz Haik - były prezes ROD
Barbara Dzieciuch - Prezes
Józef Chorzalski - Wiceprezes
Bogdan Michalak - Sekretarz
Jerzy  Bartoszczyk - Skarbnik
Irena Bojko - Członek Zarządu
Jerzy  Fabijański - Członek Zarządu
Dariusz Łytkowski - Członek Zarządu
Bogusław Kowal - Członek Zarządu
Medal Jubileuszowy 60-lecia ROD    

------------

      Brązową Odznakę Zasłużonego Działkowca otrzymali
Alina Młodożeniec
Grzegorz Wiśniewski
Jerzy Cimek
Marek Jurojc
Maria Szaciłło
Stanisław Walkowski
------------

      Dyplomy Pamištkowe otrzymali:
Maria Kozioł
Krzysztof Karski
Walerian Straszkiewicz
Leokadia Gołębiewska
Magda Mołek
Arkadiusz Raszewski
Elżbieta Pleśniak
Alicja i Wacław Wiszniewscy
Grażyna i Andrzej Perzowie
------------

      Obchody 60-lecia naszego ogrodu uświetnił występ zespołu ZBRUCZ z Ukrainy.
Zorganizowanie obchodów było możliwe dzięki sponsorom, którymi byli:
- Urząd Marszałkowski i Departamenty Województwa Lubuskiego
- Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim
- Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
- Gmina Bobrowice
- Piekarnia Wiejska Sp. z.o.o. z Górzyna
W obchodach oczestniczyło ponad 80 osób. Przy kawie, herbacie i ciastkach zabawa trwała do późnych godzin wieczornych.
Poniżej kilka zdjęć z uroczystości:

 
zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęciePo 2 latach przerwy związanej z pandemią covid, w dniu 23 kwietnia 2022 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD im. 100-lecia Ogrodnictwa Działkowego w Krośnie Odrzańskim.

Zebraniu przewodniczył Jerzy Bartoszczyk.
Pani Barbara Dzieciuch Prezes ROD przedstawiła sprawozdania Zarządu za lata 2019, 2020, 2021 oraz plan pracy na 2022 rok.
Pan Jerzy Bartoszczyk skarbnik ROD przedstawił sprawozdania finansowe za lata 2019, 2020, 2021 oraz plan finansowy na 2022 rok.
Pani Józefa Silska członek Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za lata 2019, 2020, 2021.
W trakcie zebrania podjęto 23 uchwały w tym:
    ✦ uchwały zatwierdzające plany pracy za 2019, 2020, 2021 i plan pracy na 2022 rok,
   ✦ uchwały zatwierdzające sprawozdania finansowe za 2019, 2020, 2021 i plan finansowy na 2022 rok,
   ✦ uchwały zatwierdzające sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019, 2020, 2021 rok,
    ✦ uchwałę o wysokości opłaty ogrodowej w 2022 roku,
    ✦ uchwałę o wysokości zaliczki za wodę w 2022 roku,
    ✦ uchwałę o wysokości zaliczki za wywóz śmieci w 2022 roku,
    ✦ dwie uchwały o zadaniach remontowych w 2022 roku:
        ⚬ docieplenie części biurowej Domu Działkowca,
        ⚬ modernizacja sieci energetycznej Ogrodu Nr 7.
W trakcie dyskusji poruszono tematy:
    ⚬ właściwej segregacji śmieci,
    ⚬ właściwe korzystanie z wody,
    ⚬ reagowania na przypadki niewłaściwego korzystania z działki,
  ⚬ podejmowania zdecydowanych działań zgodnych ze Statutem PZD w stosunku do działkowców zalęgających z opłatami.
Na zakończenie zebrania przewodniczący złożył wszystkim działkowcom najlepsze życzenia ,sukcesow w pracy na działce.
Przed zebraniem Pani Marta Matras z Lubuskiego Osrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku przeprowadziła prelekcję na temat znaczenia kompostowania na działce. Prelekcja cieszyła się dużym zainteresowaniem.
Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć z zebrania.

zdjęcie     zdjęcie

zdjęcie     zdjęcie

zdjęcie     zdjęcieKomunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego pn. "Warzywnik Roku 2022" - 13.06.2022

Komunikat

Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców

z dnia 10 czerwca 2022 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego pn.

"Warzywnik Roku 2022"

Krajowy Zarząd PZD na podstawie uchwały nr 264/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r. ogłasza konkurs krajowy pn. "Warzywnik Roku 2022".

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich działkowców posiadających prawo do działki w rodzinnym ogrodzie działkowym należącym do Stowarzyszenia Ogrodowego PZD.

Zgodnie z Regulaminem konkursu, zgłoszenie udziału następuje poprzez złożenie:

 1. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia do Krajowego Konkursu "Warzywnik Roku 2022"
 2. Dokumentację fotograficzną opisaną zgodnie z wykazem ujętym w formularzu, utrwaloną na nośniku cyfrowym oraz w formie kolorowego wydruku.
 3. Podpisane (czytelnie) "Oświadczenie uczestnika Konkursu Krajowego "Warzywnik Roku 2022".

Zgłoszenia przesyłać należy za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub na specjalny adres e-mail: warzywnikroku@pzd.pl

Termin przesyłania zgłoszeń do konkursu upływa dnia 30 września 2022 r.

Krajowy Zarząd PZD na podstawie oceny zgłoszeń konkursowych dokonanych przez Komisję Konkursową, dokona rozstrzygnięcia konkursu i ustali listę jego laureatów oraz osób wyróżnionych w terminie do 31 października 2022 r.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane w Biuletynie Informacyjnym, miesięczniku "działkowiec", wydawnictwach związkowych oraz w mediach społecznościowych i na stronie internetowej PZD.

Krajowy Zarząd PZD zdecydował, że nagrodami w konkursie będą:

a) I miejsce - nagroda pieniężna w wysokości 3 000 zł;

b) II miejsce - nagroda pieniężna w wysokości 2 000 zł;

c) III miejsce - nagroda pieniężna w wysokości 1 500 zł;

d) Wyróżnienie -nagroda pieniężna w wysokości 1 000 zł.

Oprócz nagród pieniężnych, osoby nagrodzone miejscem I-III otrzymają puchary konkursowe, a wszyscy uczestnicy konkursu dyplomy konkursowe i roczną prenumeratę miesięcznika "działkowiec".

Zdjęcia nagrodzonych działek zostaną opublikowane na stronach internetowych PZD, Biuletynie Informacyjnym oraz w wydawnictwach PZD.

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców


Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego pn. "Najpiękniejsza Działka Roku 2022" - 13.06.2022

Krajowy Zarząd PZD na podstawie uchwały nr 263/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r. ogłasza konkurs krajowy pn. "Najpiękniejsza Działka Roku 2022".

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich działkowców posiadających prawo do działki w rodzinnym ogrodzie działkowym zrzeszonym w PZD.

Zgodnie z Regulaminem konkursu, zgłoszenie udziału następuje poprzez złożenie:

 1. Wypełnionego i podpisanego "Formularz zgłoszenia do Konkursu Krajowego Konkursu "Najpiękniejsza Działka Roku 2022".
 2. Dokumentacji fotograficznej opisanej zgodnie z wykazem ujętym w formularzu.
 3. Podpisanego przez uczestnika konkursu "Oświadczenia uczestnika Krajowego Konkursu Najpiękniejsza Działka Roku 2022".

Zgłoszenia przesyłać należy za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub na adres e-mail: konkurskz.dzialka@pzd.pl

Termin przesyłania zgłoszeń do konkursu upływa dnia 31 lipca 2022 r.

Krajowy Zarząd PZD na podstawie oceny i wniosków Komisji Konkursowej, dokona rozstrzygnięcia konkursu i ustali listę jego laureatów oraz osób wyróżnionych w konkursie w terminie do 16 sierpnia 2022 r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w trakcie Krajowych Dni Działkowca 2022 opublikowane w Biuletynie Informacyjnym, miesięczniku "działkowiec", wydawnictwach związkowych oraz w mediach społecznościowych i na stronie internetowej PZD.

Krajowy Zarząd PZD zdecydował, że nagrodami w konkursie będą:

1) I miejsce - nagroda pieniężna w wysokości 4 000 zł;

2) II miejsce - nagroda pieniężna w wysokości 3 000 zł;

3) III miejsce - nagroda pieniężna w wysokości 2 000 zł;

4) Wyróżnienie -nagroda pieniężna w wysokości 1 000 zł.

Oprócz nagród pieniężnych, osoby nagrodzone miejscem I-III otrzymają puchary konkursowe, a wszyscy uczestnicy konkursu dyplomy konkursowe i roczną prenumeratę miesięcznika "działkowiec".

Zdjęcia nagrodzonych działek zostaną opublikowane na stronach internetowych PZD, Biuletynie Informacyjnym oraz w wydawnictwach PZD.

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców


Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego pn. "Zatrzymać lato - konkurs fotograficzny" - 15.06.2022

Krajowy Zarząd PZD na podstawie uchwały nr 273/2022 z dnia 14 czerwca 2022 r. ogłasza konkurs krajowy pn. "Zatrzymać lato - konkurs fotograficzny"

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich działkowców posiadających prawo do działki w rodzinnym ogrodzie działkowym zrzeszonym w PZD.

Zgodnie z Regulaminem konkursu, zgłoszenie udziału następuje poprzez złożenie:

 1. Wypełnionego i podpisanego "Formularza zgłoszenia do Krajowego Konkursu "Zatrzymać lato - konkurs fotograficzny"
 2. Załączenie od 3 do 5 fotografii, które winny przedstawiać:

a) ujęcie ogrodu z uwzględnieniem części warzywnej i upraw sadowniczych,

b) zdjęcia ukazujące rodzaj i charakter uprawy,

c) fotografie zebranych owoców lub/i warzyw oraz ziół, wyprodukowanych z nich przetworów.

 1. Czytelnie podpisanego "Oświadczenia uczestnika Konkursu Krajowego "Zatrzymać lato - konkurs fotograficzny"

za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

Krajowy Zarząd PZD,

Konkurs Krajowy "Zatrzymać lato - konkurs fotograficzny"

ul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa

lub na specjalny adres e-mail: foto.konkurs@pzd.pl

Termin przesyłania zgłoszeń do konkursu upływa dnia 22 września 2022 r.

Krajowy Zarząd PZD na podstawie oceny i wniosków Komisji Konkursowej, dokona rozstrzygnięcia konkursu i ustali listę laureatów oraz osób wyróżnionych w konkursie w terminie do 15 października 2022 r.

Nagrodami w konkursie są::

a) I miejsce - nagroda pieniężna w wysokości 3 000 zł;

b) II miejsce - nagroda pieniężna w wysokości 2 000 zł;

c) III miejsce - nagroda pieniężna w wysokości 1 500 zł;

d) Wyróżnienie -nagroda pieniężna w wysokości 1 000 zł.

Oprócz nagród pieniężnych, osoby nagrodzone (miejsca I-III) otrzymają puchary konkursowe, a wszyscy uczestnicy konkursu dyplomy konkursowe i roczną prenumeratę miesięcznika "działkowiec".

Nagrodzone zdjęcia zostaną opublikowane na stronach internetowych PZD, Biuletynie Informacyjnym oraz w wydawnictwach PZD.

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców


Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego dla ROD pn. "Wielki Konkurs dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia Polskiego Związku Działkowców w 2022 roku" - 24.06.2022

Krajowy Zarząd PZD na podstawie uchwały nr 277/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. ogłasza konkurs krajowy dla ROD pn. "Wielki Konkurs dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia Polskiego Związku Działkowców w 2022 roku"

Konkurs przeznaczony jest dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD wyróżniających się pod względem rozwoju, zagospodarowania, aktywności oraz zarządzania przystającymi do potrzeb ogrodu i współczesnych czasów.

Zgodnie z Regulaminem konkursu, zgłoszenia do konkursu dokonuje właściwy miejscowo Okręgowy Zarząd PZD, który w tym celu:

1) Typuje 2 do 5 ROD z terenu Okręgu PZD na podstawie własnych ocen i doświadczeń;

a) Komisja Konkursowa Okręgu PZD dokonuje przeglądu wytypowanych przez Okręgowy Zarząd PZD ROD uwzględniając kryteria określone w Regulaminie konkursu.

b) Wyniki przeglądu dokonanego przez Komisję Konkursową Okręgu PZD ocenia Okręgowy Zarząd PZD, który po ich uwzględnieniu dokonuje wyboru 1 ROD, który zostanie zgłoszony do konkursu.

Zgłoszenie do konkursu dokonywane przez OZ PZD obejmuje:

 1. Uchwałę Okręgowego Zarządu PZD w sprawie zgłoszenia ROD do konkursu wraz z uzasadnieniem.
 2. Formularz tabeli przeglądu ROD wytypowanego do konkursu krajowego dla ROD "Wielki Konkurs dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia Polskiego Związku Działkowców w 2022 roku" dokonanego przez Komisję Konkursową Okręgu.
 3. Formularz zgody zarządu ROD na udział w konkursie.
 4. Dokumentację fotograficzną potwierdzającą stan zagospodarowania ROD, a także działania opisane w zgłoszeniu.

Zgłoszenia do konkursu OZ PZD dokonują za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub na adres e-mail: wielkikonkursrod@pzd.pl

Termin zgłaszania ROD do konkursu upływa z dniem 31 lipca 2022 r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w trakcie Krajowych Dni Działkowca 2022 opublikowane w Biuletynie Informacyjnym, miesięczniku "działkowiec", wydawnictwach związkowych oraz w mediach społecznościowych i na stronie internetowej PZD.

Krajowy Zarząd PZD zdecydował, że wszystkie ROD biorące udział w konkursie krajowym dla ROD pn. "Wielki Konkurs dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia Polskiego Związku Działkowców w 2022 roku" otrzymają tytuły "ROD 40-lecia Polskiego Związku Działkowców".

Nagrodami w konkursie są:

a) Nagrody pieniężne:

I miejsce - 10 000 zł

II miejsce - 8 000 zł dla 2 ROD

III miejsce - 7 000 zł dla 3 ROD

IV miejsce - 6 000 zł dla 4 ROD

b) Wyróżnienia za całokształt działalności:

Nagroda pieniężna w wysokości 5 000 zł dla wyróżnionych ROD

c) Wyróżnienia za wybraną aktywność:

Nagroda pieniężna w wysokości 3 000 zł dla wyróżnionych ROD

Oprócz nagród pieniężnych nagrodzone ROD otrzymają puchary oraz dyplomy, a wszystkie ROD biorące udział w konkursie otrzymają dyplomy oraz wydawnictwa związkowe.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Krajowych Dni Działkowca 2022, opublikowane w Biuletynie Informacyjnym, miesięczniku "działkowiec", wydawnictwach związkowych oraz na stronach internetowych PZD i Okręgów.

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców


Jubileuszu 40-lecia Polskiego Związku Działkowców 50 lat PZD

Pamięć szczęśliwych minionych dni, jak perła w koronie lśni, niech ten Jubileusz 40 lecia, milowym będzie kamieniem, czekamy następnych z wielkim w sercu wzruszeniem."
Nowa rzeczywistość, w której znajdujemy się od marca 2020 roku ,wymusiła na nas nowe zasady, do których nie jesteśmy przyzwyczajeni. Wytyczne związane z zachowaniem bezpieczeństwa, by ochronić się przed wirusem, napisały nam zupełnie inny scenariusz - tak stało się również w przypadku Jubileuszu 40-lecia Polskiego Związku Działkowców. Na dobre i na złe, także w czasach pandemii - Rok 2021 jest rokiem jubileuszu 40-lecia działalności Polskiego Związku Działkowców. Szerokie grono działkowców, którzy z wielkim sercem uprawiają swoje ogrody, a co więcej - organizują życie wewnętrzne, dla siebie, swoich rodzin i przyjaciół, w tym roku świętuje zacny jubileusz. Już drugi rok, bez uścisków dłoni i przytuleń, w maseczkach, wszystko jest inne, ale działkowcy się nie zmieniają. Musimy się dostosować do panującej sytuacji i żyć dalej. Działkowcy niejedno już widzieli, niejedno przeżyli, 40 lat razem to piękny okres, zdobyte doświadczenie, z jakim udało się przetrwać nie tylko takie niedogodności jak koronawirus. Pamiętamy ten czas walki o kolejne akty prawne, dające bezpieczeństwo działkowcom. Dziś te wydarzenia nabierają nowego znaczenia, większego niż zazwyczaj. Wielu działaczom, społecznikom, nie zdążyliśmy podziękować, za dawanie dobrego przykładu, udowodnienie, że podejmowanie niecodziennych wyzwań, jakie niesie życie i praca społeczna ma sens. Symboliczne podziękowanie to wyraz naszej wdzięczności i pamięci "Jeden z najgłębszych sekretów życia polega na tym, że tylko to wszystko, co robimy dla innych, jest tym, co naprawdę warto robić" Carroll Lewis Na obecną chwilę musimy zrezygnować z hucznego świętowania, ale w ogrodach postawiono na skromniejszą formę świętowania. Świętowanie symboliczne, nie oznacza, że gorsze. Rodzinny Ogród Działkowy "Niezapominajka" w Grudziądzu został udekorowany flagami związkowymi, w świetlicy ogrodowej powstała specjalna dekoracja, a w gablotach ogrodowych pojawiły się pozornie zwyczajne rzeczy, ale jakże wyjątkowe. Celebrujmy ten piękny Jubileusz, bo dla działkowców to powód do dumy, wyjątkowe chwile, pozwolą nam zajrzeć w zakamarki własnego umysłu i duszy. Tak aby każdy kolejny rok działalności Polskiego Związku Działkowców, potwierdzał, że to silna, godna zaufania organizacja, która zasługuje na uczczenie jubileuszu w podniosłej atmosferze, ale na takie wydarzenie musimy jeszcze poczekać.


Apel Covid

Serdecznie witamy nowych działkowców.

W 2021 roku do naszego grona dołączyło 62 nowych działkowców. Nowa grupa pełna zapału i ciekawych pomysłów przystąpiła do uprawy działki. Życzymy im obfitych plonów i mile spędzanego czasu na działce.
Nadal mamy jeszcze wolne działki, na których można realizować swoje inspiracje ogrodowe.
Zapraszamy

Zarząd ROD


 
Szczepienie Covid Wśród działkowców mamy wielu seniorów, a to grupa podwyższonego ryzyka zachorowania na covid-19. W trosce o własne, ale także o ich zdrowie warto się zaszczepić.
Według Ministerstwa Zdrowia mamy już czwartą falę koronawirusa. Aby ją ograniczyć osoby, które jeszcze się nie zaszczepiły powinny to zrobić. Jednak z danych na 7 września wynika, że w pełni zaszczepionych było tylko 19,5 mln Polaków. W grupie podwyższonego ryzyka zakażeniem koronawirusem znajdują ię zwłaszcza osoby starsze. których jest wiele wśród działkowców. Mają słabszy układ immunologiczny, co sprawia, że czę?ściej zmagają się z chorobami przewlekłymi, takimi jak cukrzyca, choroba niedokrwienna serca, choroby płuc oraz astma. Aby wspólne przebywanie w ogrodach działkowych było dla wszystkich zdrowe i bezpieczne warto pamiętać o szczepieniu. Szczególnie, że na działkach wspólnie spędzają czas nie tylko seniorzy, ale także ich dzieci i wnuki.
Dlaczego warto się zaszczepić przeciwko COV1D-19?
- Aby chronić siebie przed niebezpieczeństwem.
- Ratować w ten sposób życie innych, bo im więcej osób się zaszczepi, tym szybciej osiągniemy odporność populacyjną.
- Bo jest to łatwe, szczepienia na koronawirusa są dobrowolne, bezpłatne i skuteczne.
- Szczepionki są bezpieczne.
- W ten sposób można się przyczynić do szybszego powrotu do normalności.

Lidia Sosnowska (KZ PZD)


Przypominamy!

o nowym obowiązku działkowców. Chodzi o deklarację w/s urządzeń będących źródłem ciepła lub służących spalaniu paliw. Powinien ją złożyć właściciel budynku.

Altana działkowa jest budynkiem. Jeżeli więc znajdują się w niej urządzenia będące źródłem ciepła (np. bojler do ogrzania wody) lub służące spalaniu paliw (np. kominek), właściciel altany (czyli działkowiec), powinien złożyć deklarację. Urządzenia funkcjonujące w budynkach przed 1 lipca 2021 r. należy zgłosić do końca czerwca 2022 r. W przypadku montażu nowych urządzeń termin jest krótszy - 14 dni od zamontowania. Deklarację można otrzymać i złożyć w urzędzie gminy właściwej ze względu na lokalizację budynku lub elektronicznie - przez stronę https://zone.gunb.gov.pl
Działkowcy wypełniają formularz: Deklaracja dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Formularz B - budynki i lokale niemieszkalne. Szczegółowe rodzaje źródeł ciepła oraz źródeł spalania paliw i dane podlegające zgłoszeniu, zostały określone w deklaracji. Na witrynie PZD zamieszono komunikat KZ PZD w tej sprawie. Uwaga! Zaniechanie złożenia deklaracji grozi grzywną. Dlatego sprawę warto trak?tować z należytą uwagą.

B. Piec (KZ PZD)


Informacja o Walnym Zebranie Sprawozdawczo - wyborczym ROD w 2019 r.

    W dniu 30.03.2019 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - wyborcze ROD im. 100-lecia Ogrodnictwa Działkowego w Krośnie Odrzańskim.
    Przed Zebraniem Pani Maria Olejarz przedstawicielka ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku zapoznała Działkowców z korzyściami wynikającymi z kompostowania materiałów organicznych z działek. Zachęcała do stosowania naturalnych preparatów przeciwko chorobom i szkodnikom roślin.
    Zebranie otworzyła Prezes naszego ROD Pani Barbara Dzieciuch.Na przewodniczącego Zebrania wybrano Pana Jerzego Bartoszczyka. Gościem zebrania był Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Zielonej Górze Pan Marian Pasiński. Odegrano hymn PZD. Minutą ciszy uczczono działkowców, którzy zmarli w ciągu ostatniego roku. W trakcie Zebrania wręczono puchar, dyplom i bon towarowy dla Pani Marzeny Agnieszki Kościk (ogród nr 4 "Relaks" Działka nr 119) za Wzorową Działkę w 2018 r.     Przyjęto porządek Zebrania i jego regulamin. Sprawozdanie z działalności zarządu ROD w 2018 roku i kadencję z lat 2015-2018, przedstawiła Prezes naszego ROD Pani Barbara Dzieciuch. Sprawozdanie finansowe za rok 2018 przedstawiła Pani Irena Bojko, skarbnik naszego ROD. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2018 przedstawił Pan Jan Bochniak, przewodniczący Komisji Rewizyjnej ROD.
    W trakcie zebrania przyjęto 14 uchwał i dokonano wyboru nowych władz naszego ROD w składzie:
       Zarząd ROD:
       1. Barbara Dzieciuch - Prezes
       2. Józef Chorzalski - Wiceprezes
       3. Bogdan Michalik - Sekretarz  
       4. Irena Bojko - Skarbnik 
       5. Zenon Andrzejaszek - Członek Zarządu
       6. Jerzy Bartoszczyk - Członek Zarządu
       7. Stanisław Hałko - Członek Zarządu
       8. Dariusz Łytkowski - Członek Zarządu
       9. Jerzy Fabijański - Członek Zarządu
   
       KOMISJA REWIZYJNA:
       1. Jan Bochniak - Przewodniczący
       2. Henryk Idzikowski - Zastępca
       3. Tadeusz Kołtuniak - Sekretarz
       4. Radosław Rutkowski - Członek
       5. Michał Wenkler - Członek
   
    Podczas dyskusji poruszono m.i. następujące tematy:
    - Ustawa o ochronie danych osobowych w ROD.
    - wjazdy na teren ogrodu
    - spalanie na działkach
    - korzyści z kompostowania materiałów organicznych
Na wszystkie pytania udzielono odpwiedzi w oparciu o Statut i Regulamin ROD.
Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Zielonej Górze Pan Marian Pasiński omówił sprawy związane z działalnością PZD a w szczególnosci o:
- projekcie ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- projekcie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- znaczeniu Zarządu ROD im Komisji Rewizyjnej dla PZD i działkowców,
W swoim wystąpieniu, Prezes Marian Pasiński podziękował wszystkim działkowcom za ich aktywność w działalności ROD i złożył życzenia pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.
Na zakończenie zebrania złożono wszystkim działkowcom życzenia z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych.
   
Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć z naszego Zebrania.
Walna Zgromadzenie 2019
Walna Zgromadzenie 2019

Walna Zgromadzenie 2019
Walna Zgromadzenie 2019

Walna Zgromadzenie 2019
Walna Zgromadzenie 2019

Walna Zgromadzenie 2019
Walna Zgromadzenie 2019

   


Informacja o konkursie "Wzorowa działka 2019"

Po przeprowadzonym w czerwcu 2019 r. przeglądzie działek, Zarząd ROD podjął uchwałę w sprawie wytypowania działki do Konkursu Okręgowego "Wzorowa działka 2019"

Treść uchwały:

Uchwała wzorowa działka 2019

   
Zdjęcia wytypowanej działki:
wzorowa działka 2019

wzorowa działka 2019

wzorowa działka 2019


   


A poniżej zdjęcia innych pieknych działek naszych Działkowców:

   


Informacja o XIV Krajowym Zjeździe Delegatów PZD w Warszawie.

W dniu 18 października 2019 roku odbył się XIV Krajowy Zjazd Delegatów PZD w Warszawie. Z naszego ROD im. 100-lecia Ogrodnictwa Działkowego w Krośnie Odrzańskim w Delegatem na Zjeździe była:
Pani Barbara Dzieciuch - Prezes ROD.
XIV Zjazd Delegatów wybrał nowe władze naszego związku, przyjęto także 10 STANOWISK ZWIAZKU w ważnych sprawach oraz wystosowano APEL DO DZIAŁKOWCÓW.
Poniżej prezentujemy Mandat Naszego Delegata :

KROŚNIEŃSKIE OBCHODY DNIA DZIAŁKOWCA 2019 R.

W dniu 21 września 2019 roku w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. 100-lecia Ogrodnictwa Działkowego w Krośnie Odrzańskim odbyły się uroczyste obchody

DNIA DZIAŁKOWCA

Prowadzący uroczystość Pan Jerzy Bartoszczyk przywitał zaproszonych gości w osobach:
      Pana Roberta Dowhana - Senatora RP,
      Panią Annę Chinalską - Radną Sejmiku Wojewódzkiego w Zielonej Górze,
      Pana Radosława Sujaka - Członka Zarządu Powiatu w Krośnie Odrzańskim,
      Panią Krystynę Bryszewską - Radną Rady Powiatu Krośnieńskiego,
      Panią Kazimierę Potocką - Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej Krosna Odrzańskiego,
      Pana Stanisława Reszkę - Sekretarza Okręgowego Zarządu PZD w Zielonej Górze.
Pan Jerzy Bartoszczyk przywitał także serdecznie przybyłych na uroczystość Działkowców.

Nasępnie głos zabrała Pani Barbara Dzieciuch - Prezes ROD w Krośnie Odrzańskim, która przdstawiła sukcesy i osiągnięcia zdobyte przez nasz ROD siłami nas wszystkich.
Pani Prezes złożyła także wszystkim Działkowcom podziękowania i najlepsze życzenia.

Następnie przedstawiono wyniki konkursu na Wzorową działkę 2019 r.
W konkursie tym wyróżnieni zostali następujący działkowcy:
Pan Stanisław i xxx Krasowski - działka numer 17, ogród numer 1 "TULIPAN",
Pan Krzysztof Kondarewicz - działka numer 77, ogród numer 2 "PORANEK",
Państwo Jadwiga i Jerzy Gowarzewscy - działka numer 52, ogród numer 3 "SZAROTKA",
Państwo Halina i Jerzy Włoszczyńscy - działka numer 202, ogród numer 4 "RELAKS",
Państwo Wanda i Edward Holeniewscy - działka numer 51, ogród numer 5 "JUTRZENKA",
Pan Kazimierz Szemraj - działka numer 44, ogród numer 6 "LEŚNE OCZKO",
Państwo Bogumiła i Walerian Straszkiewiczowie - działka numer 20, ogród numer 7 "ENERGETYK",
Sponsorami nagród byli:
      Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze,
      Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim,
      Urząd Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim,
      Urząd Gminy w Bobrowicach,
      Bank Spółdzielczy w Krośnie Odrzańskim.
W czasie uroczystości głos zabierali:
      Pan Robert Dowhan,
      Pani Anna Chinalska,
      Pan Radosław Sujak,
      Pani Kazimiera Potocka,
      Pan Stanisław Reszke.
Mówcy podziękowali za zaproszenie na uroczystość, złożyli życzenia działkowcom i zapewnili o dalszej życzliwości i pomocy dla działkowców. Prowadzący odczytał list z pozdrowieniami i życzeniami od Wójta Gminy Bobrowice Pana Wojciecha Wąchały.
Prowadzący podziękował Gościom i Działkowcom za przybycie im udział w uroczystości. Złożył wszystkim życzenia zdrowia i sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. Życzył także Działkowcom satysfakcji i zadowolenia z uprawiania ogrodów.
Zaprosił wszystkich do obejrzenia kroniki ROD, zdjęć i otrzymanych przez ROD nagród, dyplomów, medali i pucharów.
Obchody Dnia Działkowca 2019 r. zakończono zabawą taneczną.
W uroczystościach uczestniczyło 90 osób.
Ponizej zamieszczamy kilka zdjęc z uroczystości:
Dzień działkowca 2019
Dzień działkowca 2019

Dzień działkowca 2019
Dzień działkowca 2019

Dzień działkowca 2019
Dzień działkowca 2019

Dzień działkowca 2019
Dzień działkowca 2019

Dzień działkowca 2019
Dzień działkowca 2019

Dzień działkowca 2019
Dzień działkowca 2019

Dzień działkowca 2019
Dzień działkowca 2019

Dzień działkowca 2019
Dzień działkowca 2019

Dzień działkowca 2019
Dzień działkowca 2019

Dzień działkowca 2019
Dzień działkowca 2019

 


Informacja o Okręgowym Zjeździe Delegatów PZD w Zielonej Górze

W dniu 31 sierpnia 2019 roku odbył się IX Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Zielonej Górze. Z naszego ROD im. 100-lecia Ogrodnictwa Działkowego w Krośnie Odrzańskim w Zjeździe uczestniczyli:
Pani Barbara Dzieciuch - Prezes ROD oraz Pan Józef Chorzalski - Wiceprezes ROD.
Pani Barbara Dzieciuch wyróżniona została Honorową Odznaką "Zasłużona dla Rolnictwa" , wybrana została także delegatem na Krajowy Zjazd PZD w Warszawie.
Poniżej prezentujemy Odznakę i Mandat Delegata:
KROŚNIEŃSKIE OBCHODY DNIA DZIAŁKOWCA 2018 R.

W dniu 8 września 2018 roku w Rodzinnym Ogrodzie działkowym im. 100-lecia Ogrodnictwa Działkowego w Krośnie Odrzańskim odbyły się uroczyste obchody
Dnia działkowca
połączone z obchodami
100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

dd 2018 dd 2018
Obchody rozpoczęto hymnem PZD. Prowadzący Jerzy Bartoszczyk przywitał działkowców oraz zaproszonych gości w osobach:
Pana Mirosława Glaza - Starosty Powiatu Krośnieńskiego,
Pana Marka Cebuli - Burmistrza Krosna Odrzańskiego,
Pani Joanny Mikołajczyk - I Wiceprezes OZ PZD w Zielonej Górze,
Pani Bożeny Majchrzak - Członka OZ PZD w Zielonej Górze,
dd 2018 dd 2018
Następnie głos zabrała Pani Barbara Dzieciuch - Prezes naszego ROD, która przedstawiła osiągnięcia Ogrodu i złożyła wszystkim działkowcom najlepsze życzenia.

Na wniosek Zarządu ROD uchwałą Prezydium Krajowej Rady PZD wyróżnieni zostali:
stwo Medalem Pamiątkowym z okazji 120-lecia Ogrodnictwa Działkowego: Pan Jan Bochniak i Pan Bogdan Michalak,
Złotą odznaką "ZASŁUŻONY DZIAŁKOWIEC": Pani Irena Bojko,
Dyplomy i upominki za wzorowe działki 2018 r. otrzymali: Pani Magdalena Smurawińska, Państwo Gabriela i Wiktor Gryszkiewiczowie, Państwo Grażyna i Janusz Gębalowie, Pani Wiesława Koczur, Pani Danuta Wziętek, Państwo Krystyna i Ludwik Krysiakowie, Pani Alina Młodożeniec.
Ponadto wyróżniono 14 działek. Ich użytkownicy otrzymali dyplomy.

dd 2018 dd 2018
dd 2018 dd 2018
Sponsorami nagród byli : Departamenty Urzędu Marszałkowskiego, Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim, Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, Gmina Bobrowice, Sklep Ogrodniczo-Przemysłowy w Krośnie Odrzańskim - ul. Mnicha 32, Bank Spółdzielczy w Krośnie Odrzańskim, Sklep Mięsny "Zyguła".

W trakcie uroczystości głos zabrali:
Pani Joanna Mikołajczyk, Pan Marek Cebula, Pan Mirosław Glaz. Mówcy podziękowali za zaproszenie na uroczystości, złożyli życzenia działkowcom i zapewnili o dalszej życzliwości i pomocy dla działowców.

dd 2018 dd 2018
dd 2018 dd 2018
Następnie dla uświetnienia Obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę wysłuchano wiązanki pieśni patriotycznych.

dd 2018 dd 2018
Prowadzący podziękował gościom i działkowcom za udział w uroczystości. Złożył wszystkim życzenia zdrowia i sukcesów w życiu osobistym i zawodowym oraz satysfakcii z uprawiania działek.
Zaprosił też uczestników do obejrzenia Kroniki naszego ROD i zapoznania się z materiałami o działkach i Ogrodzie.

Obchody Dnia działkowca połączone z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę zakończły się zabawą taneczną.

W uroczystości uczestniczyło 80 działkowców.


Krośnieńskie obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.

W dniu 3 maja 2018 r. delegacja Zarządu ROD im. 100-lecia Ogrodnictwa Działkowego w Krośnie Odrzańskim uczestniczyła w uroczystościach powiatowych z okazji 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.
Delegacja złożyła wiązankę kwiatów pod pomnikiem na placu św. Jadwigi Śląskiej. Poniżej kilka zdjęć z tej uroczystości.

3 maja 3 maja
3 maja 3 maja
3 maja

Krośnieńskie obchody rocznicy zakończenia II wojny światowej.

W dniu 8 maja 2018 r. delegacja Zarządu ROD im. 100-lecia Ogrodnictwa Działkowego w Krośnie Odrzańskim uczestniczyła w uroczystości patriotycznej z okazji 73 rocznicy zakończenia II wojny światowej , która odbyła się na cmetarzu komunalnym.
Delegacja złożyła wiązankę kwiatów pod obeliskiem ku czci żołnieży poległych na frontach II ojny światowej. Poniżej kilka zdjęć z tej uroczystości.

8 maja 8 maja
8 maja 8 maja
8 maja 8 maja
8 maja 8 maja

JUBILEUSZOWE OBCHODY  DNIA DZIAŁKOWCA w  KROŚNIE ODRZAŃSKIM

            W dniu 30 września 2017r. odbyły się uroczystości "DNIA DZIAŁKOWCA" przypadające w rocznicę 120 - lecia   OGRODNICTWA DZIAŁKOWEGO w POLSCE i 55 LECIA NASZEGO OGRODU; RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO im. 100-lecia OGRODNICTWA DZIAŁKOWEGO  w Krośnie Odrzańskim.

            Uroczystości rozpoczęły się odegraniem Hymnu Polskiego Związku Działkowców.

55-lecie ROD_027.JPG

W uroczystościach uczestniczyli:

.        Radna Sejmiku Województwa Lubuskiego Pani Anna Chinalska,

.        Wicestarosta Powiatu Krośnieńskiego Pan Tomasz Kaczmarek,

.        Burmistrz Krosna Odrzańskiego  Pan Marek Cebula,

.        Wójt Gminy Bobrowice - Pan Marek Babul,

.        Członek OZ PZD w Zielonej Górze Pani Bożena Majchrzak.

Przybyło także  ponad 100 naszych działkowców.         

55-lecie ROD_031.JPG

Na wstępie głos zabrała Prezes naszego ROD pani Barbara Dzieciuch.

            W swoim wystąpieniu nawiązała do 120 - lecia powstania ogrodnictwa działkowego w Polsce. W dalszej części wystąpienia omówiła historię powstania naszego ogrodu, jego aktualny stan  oraz osiągnięcia i sukcesy odnotowane w ciągu tych 55 lat istnienia naszego ROD.

Na zakończenie swojego wystąpienia złożyła najlepsze życzenia wszystkim uczestnikom uroczystości.

55-lecie ROD_035.JPG

 

            W kolejnym punkcie programu wręczone zostały medale pamiątkowe oraz dyplomy z okazji 120-lecia Ogrodnictwa Działkowego w Polsce, odznaczenia związkowe, dyplomy oraz nagrody.

 

medal_2017.jpg

 

            Na wniosek Zarządu, Prezydium Krajowej Rady PZD przyznało medal pamiątkowy oraz dyplom z okazji 120 lecia Ogrodnictwa Działkowego w Polsce dla :

Pana Mirosława Glaza - Starosty Powiatu Krośnieńskiego

Pana Marka Cebuli - Burmistrza Krosna Odrzańskiego

Pana Marka Babula - Wójta Gminy Bobrowice

55-lecie ROD_019.JPG

            Prezydium Krajowej Rady PZD za osobiste zaangażowanie w rozwój ogrodów działkowych dla pokoleń oraz współudział w tworzeniu, umacnianiu oraz obronie Związku przyznało Dyplom dla:

Pani Barbary Dzieciuch - Prezes naszego ogrodu.

55-lecie ROD_204.JPG

Uchwałą Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Zielonej Górze wyróżnieni zostali:

Srebrną Odznaką Zasłużonego Działkowca

.        Pani Krystyna Chorzalska,

.        Pani Barbara Dzieciuch,

.        Pani Zdzisława Zdankiewicz,

.        Pan Władysław Zdankiewicz.

55-lecie ROD_112.JPG

Brązową Odznaką Zasłużonego Działkowca

.        Pana Zenona Andrzejaszek,

.        Pan Jerzy Bartoszczyk,

.        Pan Bogusław Borek,

.        Pan Jerzy Cimek,

.        Pani Jadwiga Gowarzewska,

.        Pan Jerzy Gowarzewski,

.        Pani Jolanta Guz,

.        Pan Krzysztof Guz,

.        Pan Wojciech Grycan,

.        Pan Marek Juroić,

.        Pani Krystyna Kołoszyc,

.        Pan Kazimierz Kołoszyc,

.        Pani Łucja Kołtuniak,

.        Pan Tadeusz Kołtuniak,

.        Pan Paweł Szaciłło,

.        Pan Ryszard Wiater,

.        Pan Wiesław Wiszniewski,

.        Pan Zbigniew Zimny,

55-lecie ROD_178.JPG

Z okazji 55 lecia naszego ogrodu otrzymaliśmy Puchary:

.        Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze który wraz z odczytany listem został wręczony przez Panią Annę Chinalską - Radną Sejmiku Województwa Lubuskiego.

55-lecie ROD_187.JPG

 

.        Okręgowego Zarządu PZD w Zielonej Górze który wraz z odczytanym listem został wręczony przez Panią Bożenę Majchrzak - członka OZ PZD w Zielonej Górze.

55-lecie ROD_200.JPG

 

55-lecie ROD_194.JPG

 

            Dyplom uznania i podziękowania oraz nagrodę otrzymali

.        Państwo Zofia i Jan Bochniakowie,

.        Pani Genowefa Bogacka,

.        Pan Ludwik Folta,

.        Pan Jan Gmiterek,

.        Państwo Barbara i Henryk Idzikowscy,

.        Państwo Jadwiga i Bogdan Michalakowie,

.        Państwo Lucyna i Ditrych Pešta,

.        Pani Mieczysława Szynkiewicz,

.        Pani Maria Timoszyk,

.        Pan Zdzisław Żochowski,

55-lecie ROD_226.JPG

 

W wyniku dokonanego przeglądu ogrodów i działek wybrano Wzorowe Działki w 2017.r.

Ogród nr 1 Działka nr 2 użytkowana przez Państwo Szymańskich,

Ogród nr 2 Działka nr 42 użytkowana przez Państwo Koniecznych,

Ogród nr 3 Działka nr 60 użytkowana przez Państwo Wiater,

Ogród nr 4 Działka nr 119 użytkowana przez Panią Kościk,

Ogród nr 5 Działka nr 83 użytkowana przez Państwo Kolus,

Ogród nr 6 Działka nr 29 użytkowana przez Państwo Szaciłło,

Ogród nr 7 Działka nr 61 użytkowana przez Państwo Fabiańskich.

55-lecie ROD_240.JPG

            Ponadto wyróżniono działki:

Ogród nr 1: działki nr 11, 14, 36.

Ogród nr 2 działki nr 40, 67.

Ogród nr 3 działki nr 111, 114, 153.

Ogród nr 4 działki nr 7, 141, 150, 199.

Ogród nr 5 działki nr 51, 55.

Ogród nr 6 działki nr  46, 50, 86, 91.

Ogród nr 7 działki nr  10, 36.

Wyróżnionym wręczono dyplomy i nagrody

55-lecie ROD_256.JPG

 

Obchody Dnia Działkowca zorganizowano dzięki sponsorom którymi byli:

.        Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze

.        Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim

.        Urząd Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim

.        Gmina Bobrowice

.        Sklep Ogrodniczo - Przemysłowy ul. Mnichów

.        Sklep Ogrodniczy przy ul. Słubickiej

.        Bank Spółdzielczy w Krośnie Odrzańskim

.        Bank PKO SA w Krośnie Odrzańskim

.        Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Pana Szarkowicza

.        Homanit Spółka z o.o. w Krośnie Odrzańskim

.        Aneta i Tomasz Budziło

55-lecie ROD_001.JPG

Ponadto grupa młodzieży pod kierunkiem Pani Agnieszki Forest z Warsztatów Terapii Zajęciowej z Krosna Odrzańskiego namalowała cztery obrazy zatytułowane "CZTERY PORY ROKU".

55-lecie ROD_267.JPG

Na zakończenie życzenia dla wszystkich działkowców złożyli:

Pani Anna Chinalska - Radna Sejmiku Województwa Lubuskiego,

55-lecie ROD_279.JPG

Pan Tomasz Kaczmarek - Wicestarosta Powiatu Krośnieńskiego,

Pan Marek Cebula - Burmistrz Krosna Odrzańskiego,

55-lecie ROD_276.JPG

55-lecie ROD_278.JPG

 

Pan Marek Babul - Wójt Gminy Bobrowice,

Pani Bożena Majchrzak - członek OZ PZD  w Zielonej Górze.

            W trakcie obchodów uczestnicy mogli obejrzeć kroniki, zdjęcia, puchary obrazujące osiągnięcia ogrodu przez 55 lat.

            Po zakończeniu części oficjalnej zaproszono na skromny poczęstunek oraz do zabawy przy muzyce.

Zabawa trwała do późnych godzin nocnych.
Lubuskie obchody 120-lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce.

W sobotę, 12 sierpnia 2018 r, na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych "35-lecia" w Zielonej Górze odbyły się lubuskie obchody 120-lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce. Uroczystość stała się nie tylko okazją do rozmów na temat przyszłości ogródków działkowych, ale i wręczenia odznaczeń związkowych.
W obchodach brała udział delegacja z naszego ROD Obszerny artykuł wraz z filmem i zdjęciami jest TUTAJ - w internetowym wydaniu GAZETY LUBUSKIEJ.
Poniżej cytuję fragment tekstu i zdjęcia dotyczący naszego ROD:
"Działka to okazja do relaksu na świeżym powietrzu - dodaje Barbara Dzieciuch z Krosna Odrzańskiego. Pani Barbara przywiozła ze sobą piękne kroniki, dokumentujące dzieje ogródków działkowych właśnie tej nadodrzańskiej miejscowości. Ogródek to też źródło ekologicznej żywności. Sama robię mnóstwo przetworów, sporo też suszę: truskawki, czarną porzeczkę... A wnuczki z ochotą te przetwory zjadają."Zdjęcia autorstwa Natalii DyjasW dniu 17.03.2018 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD  im. 100-lecia Ogrodnictwa Działkowego w Krośnie Odrzańskim.

                Przed zebraniem Pani Maria Olejarz , przedstawiciel  Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku zapoznała działkowców z zasadami stosowania chemii w ogrodach. Zachęcała do stosowania naturalnych preparatów przeciwko chorobom i szkodnikom roślin.  

                Zebranie otworzyła Pani  Barbara Dzieciuch - prezes naszego ROD. Na przewodniczącego zebrania wybrano Pana Jerzego Bartoszczyka.   Gościem zebrania była Pani Bożena Majchrzak, członek Okręgowego Zarządu PZD w Zielonej Górze. Minutą ciszy uczczono działkowców, którzy zmarli w ostatnim roku.

                Przyjęto porządek zebrania i jego regulamin. Sprawozdanie z działalności Zarządu ROD w 2017 roku przedstawiła Pani  Barbara Dzieciuch - prezes naszego ROD. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej  przedstawił  Pan Jan Bochniak - przewodniczący komisji.

                W trakcie zebrania przyjęto 11 uchwał.

                Podczas dyskusji poruszono m.in. następujące tematy:

.         Problem przestrzegania Statutu i Regulaminu PZD w tym : spalanie na działce i wjazd samochodami na teren ogrodów.

.         Co robić ze śmieciami na działce.

.         Montowanie wodomierzy i termin dostawy wody do poszczególnych ogrodów.

.         Słaba aktywność  działkowców w przedsięwzięciach organizowanych przez Zarząd ROD.

Na wszystkie pytania udzielono odpowiedzi w oparciu o Statut i Regulamin PZD.

Przewodniczący Zebrania zwrócił się z apelem o uczestniczenie w obchodach 100-lecia niepodległości Polski, a także w wyborach samorządowych. Na zakończenie zebrania złożono wszystkim działkowcom życzenia świąteczne.

Poniżej kilka zdjęc z zebrania:
zebranie zebranie
zebranie zebranie
zebranie zebranie


Szkolenie zarządów ROD Krosna Odrzańskiego i Gubina.

W dniu 9 lutego 2018 r. w Domu Działkowca ROD im 100-lecia Ogrodnictwa Działkowego w Krośnie Odrzańskim odbyło się szkolenie zarządów ROD Krosna Odrzańskiego i Gubina. Tematyką szkolenia było: - przygotowanie do Walnych Zebrań Sprawozdawczych, - nowelizacja statutu PZD, zmiana ustawy "Prawo wodne" i wynikające z niej obowiązki zarządów ROD. Poniżej kilka zdjęć ze szkolenia.
szkolenie szkolenie
szkolenie szkolenie

Spotkanie noworoczne u Starosty Krośnieńskiego.

W dniu 26 stycznia 2018 r. członkowie Zarządu ROD im 100-lecia Ogrodnictwa Działkowego w Krośnie Odrzańskim na zaproszenie Starosty Krośnieńskiego Pana Mirosława Glaza uczestniczyli w Spotkaniu noworocznym:
POWIAT DLA WSZYSTKICH
Spotkanie było poświęcone podsumowaniu 2017 roku i zadań na 2018 rok, a także rocznicy 100-lecia odzyskania niepodległości Polski.


Jubileuszowe obchody Dnia Działkowca w Krośnie Odrzańskim.

W dniu 30 września 2017r. odbyły się uroczystości „DNIA DZIAŁKOWCA” przypadające w rocznicę 120 - lecia OGRODNICTWA DZIAŁKOWEGO w POLSCE i 55 LECIA NASZEGO OGRODU; RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO im. 100-lecia OGRODNICTWA DZIAŁKOWEGO w Krośnie Odrzańskim.
Relacja i zdjęcia z obchodów na na stronie głównej.


Obchody Świąt Państwowych w Krośnie Odrzańskim

Delegacja Zarządu ROD oraz działkowcy uczestniczyli w obchodach:
226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja .
72 rocznicy zakończenia II wojny światowej.
W czasie uroczystości delegacja zarządu ROD złożyła wiązanki kwiatów przy przy pomniku na placu św. Jadwigi Śląskiej oraz przy obelisku ku czci żołnierzy poległych na frontach II wojny światowej.
Poniżej kilka zdjęć z tych uroczystości:
226 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja


72 rocznica zakończenia II wojny światowej

Informacja z Walnego Zebrania Sprawozdawczego

25 marca 2017 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD im. 100-lecia Ogrodnictwa Działkowego.
Przed zebraniem odbyło się spotkanie z przedstawicielami policji i straży miejskiej, którzy zapoznali działkowców jak postępować na wypadek włamania i kradzieży i jak zachować się w sytuacjach wyjątkowych oraz wyjaśniono zasady spalania na działkach.
Zebranie otworzyła Pani Prezes Barbara Dzieciuch, na przewodniczącego zebrania jednogłośnie wybrano pana Jerzego Bartoszczyka.
Gościem zebrania był pan Jan Majewski Członek Okręgowego Zarządu PZD w Zielonej Górze.
Minutą ciszy uczczono działkowców, którzy w ostatnim roku zmarli.
Przyjęto porządek zebrania i jego regulamin. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2016 rok przedstawiła Prezes ROD Pani Barbara Dzieciuch, sprawozdanie finansowe za 2016 rok przedstawiła Skarbnik ROD Pani Irena Bojko, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił Przewodniczący Pan Jan Bochniak.
W trakcie zebrania przyjęto 8 uchwał w tym:
       1.plan pracy na 2017,
       2.preliminarz finansowy na 2017,
       3.sposób rozliczania i wnoszenia opłaty za zużytą wodę 2017,
       4.wysokość poszczególnych opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia,
       5.obniżenia opłaty ogrodowej 2017,
W trakcie dyskusji zabrał głos gość pan Jan Majewski, który przedstawił aktualną sytuację PZD.
Podziękował za zaproszenie i stwierdził, że zebranie zostało przeprowadzone zgodnie z ustawą i regulaminem PZD.
W dyskusji zabrało głos 10 działkowców, którzy poruszali tematy:
       - zasady spalania na ogrodach,
       - co z nieużytkowanymi działkami,
       - co robić z gałęziami i liśćmi zbieranymi na działce,
       - jaki jest termin montowania wodomierzy,
Na wszystkie pytania udzielono odpowiedzi w oparciu o statut PZD i regulamin ROD.
Zapoznano z apelem Krajowej Rady PZD z dnia 15 grudnia 2016 do zarządów ROD oraz działkowców.
Przyjęto Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczego wypracowanego przez Komisję Uchwał i Wniosków.
Na zakończenie zebrania złożono wszystkim działkowcom świąteczne życzenia.
Zdjęcia z Zebrania są na stronie Foto-galeria.   
Zapraszamy do naszej galerii zdjęć Wiosna w ogrodzie nr 4 - "Relaks"

Wiosna w ogrodzie nr 4 - Relaks

Uroczyste posiedzenie Zarządu

W dniu 13.12.2016 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu ROD im. 100-lecia Ogrodnictwa Działkowego w Krośnie Odrzańskim.
Omówiono i podsumowano działalność Zarządu w 2016 r. Wstępnie omówiono przygotowania do Zebrania Sprawozdawczego za 2016 r.
Na zakończenie złożono sobie życzenia świąteczne i noworoczne.

Informacja o pracy Zarządu ROD w II półroczu 2016 r.

Sestematycznie raz w miesiącu odbywało się posiedzenie Zarządu ROD.
Na posiedzeniach omawiane były ważne sprawy dotyczące działalności ROD. Podejmowano także w tych sprawach stosowne uchwały.
Najważniejsze z omawianych spraw to:
- Sprawozdanie z zakpńczonego remontu dachu Domu Działkowca,
- problem zaległości niektórych działkowców we wnoszeniu opłat ogrodowych,
- realizacja niezbędnych prac w domu działkowca i w poszczególnych ogrodach.
Podjęto nastepujące uchwały:
- o przydziale działki,
- o rezygnacji z działki,
- o przyjęciu członka do PZD,
- o wypowiedzeniu umowy dzierżawy działki,
- o złożeniu pozwu do sądu w sprawie wyegzekwowania opłat za działkę.

Bal sylwestrowy 2016/2017

W dniu 31.12.2016 r. Komitet Organizacyjny zorganizował BAL SYLWESTROWY w sali Domu Działkowca.
W balu uczestnmiczyło 40 par w tym:
- nowożeńcy, którzy zawarli związek małżeński w 2016 r.,
- jubilaci obchodzący pięćdziesięciolecie pożycia małżeńskiego.
Tradycyjnie o północy wszyscy złożyli sobie życzenia.
Zabawa trwała do białego rana.

Poniżej kilka zdjęć:   (Kliknij na zdjęcie aby powiększyć)
Wyniki przeglądu zagospodarowania ogrodu

W dniu 10.06.2016r., odbył się Przegląd Zagospodarowania Ogrodu przez Komisję z Okręgowego Zarządu w Zielonej Górze. Nasz ROD został oceniny da poziomie "dobry"
Do nielicznych niedociągnięć zaliczono zbyt dużą ilość wolnych działek.
Z okazji Dni Działkowca 2016 otrzymaliśmy puchar i pismo gratulacyjne z Urzędu Marszałkowskiego, pismo gratulacyjne od Starosty Krośnieńskiego oraz pismo gratulacyjne od Burmistrza Krosna Odrzańskiego

Poniżej prezentujemy otrzymany puchar i pisma gratulacyjne:

Krośnieńskie Dni Działkowca 2016

Krośnieńskie Dni Działkowca 2016
Krośnieńskie Dni Działkowca 2016
Krośnieńskie Dni Działkowca 2016

Krośnieńskie Dni Działkowca 2016

W dniu 15.10.2016 w Domu Działkowca odbyły się obchody DNIA DZIAŁKOWCA.
Obchody były szczególnie uroczyste bowiem w bieżącym roku obchodzimy także 35-lecie POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW.

Obchody DNIA DZIAŁKOWCA zorganizowane były wspólnie z zaprzyjaźnionymi ogrodami. A mianowicie: z ROD Garnizonowm, którego Prezesem jest Pan Zbigniew Ceglarz oraz ROD imienia Brzezińskiego którego prezesem jest Pan Marek Jasiówka.

W obchodach DNIA DZIAŁKOWCA uczestniczyli zaproszeni goście:
Pani Anna Chinalska - Radna Sejmiku Województwa Lubuskiego
Pan Mirosław Glaz - Starosta Powiatu Krośnieńskiego
Pan Marek Cebula - Burmistrz Krosna Odrzańskiego
Pan Jerzy Komarnicki - Sekretarz OZ PZD w Zielonej Górze
Pan Stanisław Reska - Skarbnik PZ PZD w Zielonej Górze
W trakcie obchodów DNIA DIZAŁKOWCA Pani Anna Chinalska wręczyła Puchar ufundowany przez Marszałka Województwa Lubuskiego dla ROD im. 100 - lecia Ogrodnictwa Działkowego dla Pani Prezes Barbary Dzieciuch oraz odczytała list gratulacyjny Wicemarszałka Województwa Lubuskiego Pana Stanisława Tomczyszyna. Życzenia oraz wiązanki kwiatów wręczyli Burmistrz Krosna Odrzańskiego oraz Starosta Powiatu Krośnieńskiego. W trakcie uroczystości Pani Prezes Barbara Dzieciuch przedstawiła historię ogrodów oraz podziękowała za puchar i życzenia, zaś swoimi wspomnieniami w formie wiersza podzieliła się działkowiczka Pani Maria Timoszyk.

Zarządy ROD postanowiły wyróżnić dyplomami i upominkami najlepszych działkowców. Łącznie wyróżniono 42 działkowców.

Obchody DNIA DZIAŁKOWCA możliwe były do zrealizowania dzięki sponsorom którymi byli:
Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze,
Starostwo powiatowe w Krośnie Odrzańskim,
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim,
Urząd Gminy Bobrowice,
Bank Spółdzielczy w Krośnie Odrzańskim,
PKO Bank Polski Oddział I w Krośnie Odrzańskim,
Sklep ogrodniczo przemysłowy ul Walki Młodych w Krośnie Odrzańskim,
Sklep ogrodniczy przy ul. Obrońców Stalingradu w Krośnie Odrzańskim,
Sklep mięsny Anny Zyguła,
Sklep mięsny Pana Szarkowicza,
Zakład Cukierniczo - Piekarniczy "Stenia",
Zakład Piekarniczy w Osiecznicy,
W trakcie spotkania zorganizowano skromny poczęstunek.
Na zakończenie obchodów DNIA DZIAŁKOWCA odbyła się zabawa taneczna. Dzień Działkowca upłynął w miłej i sympatycznej atmosferze. W naszej uroczystości uczestniczyło 120 osób.

Poniżej kilka zdjęć z naszej uroczystości:
Krośnieńskie Dni Działkowca 2016 Krośnieńskie Dni Działkowca 2016
Krośnieńskie Dni Działkowca 2016 Krośnieńskie Dni Działkowca 2016
Krośnieńskie Dni Działkowca 2016 Krośnieńskie Dni Działkowca 2016
Krośnieńskie Dni Działkowca 2016 Krośnieńskie Dni Działkowca 2016
Krośnieńskie Dni Działkowca 2016 Krośnieńskie Dni Działkowca 2016

 

Okręgowe Dni Działkowca 2016

W dniu 27 sierpnia 2016 r. odbyły się Okręgowe Dni Działkowca zorganizowane w Żarach.
W obchodach Okręgowych Dni Działkowca udział brało ośmiu działkowców naszego ROD.
Nasi przedstawiciele zorganizowali stanowisko z przetworami z owoców i warzyw oraz z nalewkami.

Dni działkowca 2016

Dni działkowca 2016

Dni działkowca 2016


Remont dachu domu działkowca - sprawozdanie.

Zgodnie z Uchwałą Nr 7/2016 Walnego Zebrania ROD im 100-lecia Ogrodnictwa Działkowego w Krośnie Odrzańskim z dnia 19 marca 2016 r. w sprawie realizacji zadania remontowego p.n. „Remont dachu budynku domu działkowca” w dniach 22 i 23 sierpnia 2016 r. firma „AZ-EKO” Pana Pawła Jóźwiaka z Zielonej Góry, wytypowana przez Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, zdjęła płyty azbestowe z domu działkowca.
W dniu 18 sierpnia 2016 r. podpisano umowę na remont dachu Domu działkowca.
W dniu 22 sierpni 2016 r. Firma Ogólnobudowlana Pana Marka Lepianki przystąpiła do remontu dachu.
Prace remontowe przebiegały sprawnie i zgodnie z ustalonym harmonogramem.
W dniu 15 wreśnia 2016 roku dokonano komisyjnego odbioru wykonanego remontu dachu. Komisja stwierdziła, że remont dachu został wykonany prawidłowo i zgodnie z umową zawartą z wykonawcą. Poniżej prezentujemy zdjęcia dachu przed remontem , w trakcie remontu i po zakończeniu remontu.  
remont dachu remont dachu
 
remont dachu remont dachu
 
remont dachu remont dachu
 
remont dachu
 

Uroczyste przekazanie działki Warsztatom Terapii Zajeciowej.

W związku z prośbą Kierownika Warsztatów Terapii zajęciowej zgodnie z art. 27 ust. 4 Ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. O rodzinnych ogrodach działkowych na podstawie § 82 Statutu PZD Zarząd ROD im. 100-lecia Ogrodnictwa działkowego w krośnie Odrzańskim oddał w używanie Warsztatom Terapii Zajęciowej działkę nr 121 na ogrodzie nr 4 „Relaks”. W dniu 29.06.2016r., odbyło się uroczyste otwarcie przekazanej działki. W uroczystym otwarciu działki uczestniczyli:
– przedstawiciel Zarządu ROD,
– przedstawiciel Urzędu Miasta Krosna Odrzańskiego,
– działkowcy sąsiednich działek,
– sami zainteresowani uczestnicy warsztatów Terapii Zajęciowej.
Uroczyste otwarcie działki polegało na przecięciu wstęgi, którego dokonali zaproszeni goście jak również na posadzeniu drzew i krzewów przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Drzewa i krzewy oraz łopatę, którą je posadzono ufundowane zostały przez Urząd Miasta.
Przedstawiciel Zarządu ROD przekazał materiały i broszury promujące właściwą uprawę działki.
Działkowcy sąsiednich działek przekazali sadzonki kwiatów, nasiona do uprawy na działce.
W trakcie spotkania Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej pani Ewa Nowicka zapoznała uczestników z celami hortiterapii.
Wszyscy zaproszeni goście życzyli uczestnikom Warsztatów Terapii Zajęciowej dużo zdrowia, pomyślności oraz dużych plonów z działki.
Na zakończenie spotkania odbyło się wspólne grillowanie.
Zaproszeni goście i uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej rozstali się w miłej atmosferze, życząc sobie „do następnego spotkania”.
W spotkaniu uczestniczyło 25 osób.
Poniżej zdjecia z uroczystości.
przekazanie działki

przekazanie działki

przekazanie działki

   


Czerwcowy wyjazd na targi do Kalska.

Tradycyjnie jak co roku w miesiącu czerwcu Zarząd ROD im. 100-lecia Ogrodnictwa Działkowego w Krośnie Odrzańskim zorganizował zbiorowy wyjazd do Kalska na targi ogrodniczo–rolnicze. Wyjątkowo w tym roku wyjazd cieszył się dużym powodzeniem zabrakło miejsc we autokarze. Działkowcy dokonali szeregu ciekawych zakupów drzewek, krzewów, kwiatów, które znalazły swoje miejsce na ich działkach. Po powrocie z wyjazdu rozstając się działkowcy życzyli sobie do zobaczenia na targach jesiennych w Kalsku.

Informacja o pracy Zarządu ROD w I półroczu 2016 r.

Raz w miesiącu odbywało się posiedzenie Zarządu. Na posiedzeniach omawiane były różne sprawy i podejmowane uchwały. Do najważniejszych spraw należały:
- ocena stanu przygotowań do remontu dachu Domu Działkowca,
- terminowość wnoszenia opłat za działkę,
- niezbędne prace do wykonania na poszczególnych ogrodach.
W ciągu pierwszego półrocza 2016r.podjęto:
- 31 uchwał o przydziale działki,
- 24 uchwały o rezygnacji z działki,
- 1 uchwała o wypowiedzeniu umowy dzierżawy działki.

W dniu 19 marca 2016 roku odbyło sie WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE naszego ROD.


Walne Zebranie 2016

W zebraniu uczestniczyła znaczna grupa członków naszego Rodzinnego Ogrodu Działkowego. Uczestnicy z uwagą wysłuchali przdłożonych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną sprawozdań za 2015 rok, planów na rok bieżący oraz projektów uchwał. Po dyskusji zatwierdzono przedłożone materiały i sprawozdania, oraz porzyjęto przedłożone projekty uchwał.
Miłym akcentem Zebrania było wręczenie listu pochwalnego i dyplomów dla wyróżniających się Działkowców. Uchwałą Zarządu ROD listem pochwalnym zastał wyróżniony Pan Jan Rycej.
Dyplomy natomiast przyznano następującym osobom:
Adam Hyży, Krzysztof Guz, Zygmunt Jurewicz, Marek Juroić, Teofil Kaczmarek, Jan Michalak, Paweł Szaciłło, Jerzy Śledź, Wacław Wiszniewski.
Przyznane wyróżnienia i zdjecia z Zebrania prezentujemy w zakładce
Foto-galeria   


Ponizej prezentujemy porządek obrad Zebrania zaś treśc podjetych uchwał dostępna jest w zakładce "prawo"

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO ROD

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego.
5. Wybór komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2015 r. (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2015 roku.
8. Ocena działalności Zarządu przez Komisję Rewizyjną ROD za 2015 r. wraz z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania.
9. Projekt planu pracy na 2016 rok.
10. Projekt preliminarza finansowego na 2016 rok.
11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
12. Dyskusja.
13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2015 r.
14. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2015 r.
15. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2015 r.
16. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2016 roku.
17. Uchwalenie realizacji zadania modernizacyjnego, w tym partycypacji finansowej działkowców.
18. Uchwalenie planu pracy na 2016 rok.
19. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2016 r.
20. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu:
- wysokości i terminu wnoszenia zaliczki na wodę i sposobu jej rozliczenia.
- wymiany wodomierzy
- obniżenia opłaty ogrodowej
- korekty programu działania na okres kadencji 2016 - 2019
- zaciągnięcia pożyczki z Funduszu Samopomocowego
21. Sprawy różne.
22. Zakończenie obrad.


W dniu 29.12.2015 r. odbyło się uroczyste spotkanie Zarządu ROD im. 100-lecia Ogrodnictwa Działkowego w Krośnie Odrzańskim. Omówiono i podsumowano działania w roku 2015 i przygotowano wstępny preliminarz finansowy działania organizacyjne na rok 2016.


Zarząd ROD im. 100-lecia Ogrodnictwa Działkowego w Krośnie Odrzańskim wspólnie z Ogródem Garnizonowym oraz Ogródem im. Brzezińskiego zorganizował w dniu 31.12.2015 r. Zabawę sylwestrową w której uczestniczyło 70 osób.


Zarząd ROD im. 100-lecia Ogrodnictwa Działkowego w Krośnie Odrzańskim uczestniczył w Targach Rolno-Ogrodniczych , które odbyły się w dniu 07.06.2015 r. w Kalsku. Ponadto w targach tych uczestniczyli : Ogród Garnizonowy, Ogród im. Brzezińskiego, a także liczna grupa miłośników ogrodnictwa.


W dniu 6 czerwca 2015 r. odbył się Okręgowy Zjazd Delegatów ROD w Zielonej Górze.
Z naszego ROD delegatami byli wiceprezes pan Józef Chorzalski, skarbnik pani Irena Bojko, która to była na zjeździe członkiem Komisji Uchwał i Wniosków oraz Pani Elżbieta Gomuła, która została wybrana do Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Zielonej Górze zostając zastępcą przewodniczącej OKR. Więcej na temat zjazdu można przeczytać TUTAJ

artykuł
DNI DZIAŁKOWCA 2014
W miesiacu sierpniu odbyły się tradycyjnie Dni Działkowca w Zielonej Górze.
Obchody, kiermasze i konkursy miały wielkie powodzenie,
a reprezentanci naszego ROD zdobyli zaszczytne nagrody i dyplomy.
A mianowicie zdobyliśmy:
Dyplom i nagrodę w postaci spalinowych nożyc do przycinania żywopłotów za:
I MIEJSCE
w Konkursie Kronik Ogrodowych.
Poniżej dyplom:
Dyplom za I miejsce Kronika Ogodowa


Dyplom i nagrodę w postaci 5-ciolitrowego opryskiwacza za:
V MIEJSCE
w Konkursie Wystaw wina, miodów, i przetworów własnej produkcji.
Poniżej dyplom:
Dyplom za V miejsce Przetwory


Dyplom i nagrodę w postaci sekatora z wysiegnikiem do przycinania drzew za:
UDZIAŁ
w Konkursie Wystaw plonów.
Poniżej dyplom:
Dyplom za Konkurs Plony
Z okazji ¦wiąt Wielkanocnych otrzymaliśmy życzenia od Starosty Krośnieńskiego Pana Roberta Pawłowskiego, Burmistrza Krosna Odrzańskiego Pana Marka Cebuli, oraz Prezesa PZD Pana Eugeniusza Kondrackiego.
Poniżej kartki które otrzymaliśmy od nich:
Wielkanoc Burmistrz


Wielkanoc PZD Wielkanoc PZD
Za nami walne zebranie sprawozdawcze

z działalności krośnieńskiego ROD w 2013 roku. Frekfencja nie była zbyt wysoka. Na 973 czonków naszego ROD w zebraniu uczestniczyło 113 osób. W tej sytuacji zgodnie ze statutem zebranie odbyło się w II terminie 29-03-2014 r. o godz.12:30.

Podjęto uchwały w następujących sprawach:
   - wysokości i terminu wnoszenia opłaty na rzecz ogrodu,
   - wysokości i terminu .wnoszenia opłaty wodnej,
   - liczby godzin pracy na rzecz ogrodu oraz ekwiwalentu za tę pracę W 2014 r.
   - planu pracy i preliminarza finansowego na 2014 r.
   - innych dotyczących działalności ogrodu.

Zdjęcia z Zebrania na stronie Foto-galerii
Informacja z witryny pzd.pl:


Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych - 19.12.2013


W środę (18 grudnia) prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał obywatelski projekt ustawy o ROD, który trafił na jego biurko zaledwie trzy dni wcześniej, tj. 16 grudnia.To, że Prezydent zdecydował się na tak szybkie podpisanie ustawy, jest najlepszym potwierdzeniem tego, że po wielu miesiącach burzliwych prac sejmowych udało wypracować się dobry dokument, który z jednej strony w pełni zabezpiecza najważniejsze prawa działkowców, z drugiej natomiast realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z lipca 2012r.


Sejm jednogłośnie przyjął ustawę działkową - 22.11.2013


Po blisko 7 miesiącach debaty Sejm głosował 22 listopada 2013r. nad obywatelskim projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, który poparło blisko milion obywateli. Za projektem obywatelskim głosowało 441 posłów (jedynie 2 posłów było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu).
Przełomowe spotkanie z Premierem Donaldem Tuskiem


W piątek (15 listopada 2013r.) odbyło się spotkanie Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego, Prezesa OZM PZD Stanisława Zawadki, pełnomocników Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD mec. Bartłomieja Piecha i mec. Tomasza Terleckiego z premierem Donaldem Tuskiem. W spotkaniu wziął także udział szef gabinetu politycznego premiera minister Łukasz Broniewski.Projekt obywatelski wraca do pracy w Komisji - 20.11.2013
W środę (20.11) w Sejmie odbyło się tzw. drugie czytanie projektu obywatelskiego ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Ponieważ posłowie zgłosili dodatkowe poprawki, projekt został ponownie skierowany do Komisji Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Posiedzenie Komisji zaplanowano na godzinę 20.00. Relację można śledzić za pośrednictwem iTV Sejm.

12 tysięcy działkowców manifestowało pod Sejmem i Kancelarią Premiera - 10.10.2013
Kilkanaście tysięcy działkowców przy dĽwiękach trąbek, gwizdków i wuwuzeli, powiewając związkowymi flagami i balonikami w kolorze żółto-zielonym, manifestowało 10 paĽdziernika br. pod Sejmem RP i Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. - Byliśmy i będziemy razem, nie możemy dać się podzielić, bo tylko nasza jedność jest gwarantem istnienia ogrodów działkowych i polskich działkowców - podkreślał Prezes PZD Eugeniusz Kondracki.

Poniżej kilka zdjęcia z manifestacji.
Protest działkowców 10 pażdziernika

Protest działkowców 10 pażdziernika

Protest działkowców 10 pażdziernika

Protest działkowców 10 pażdziernika

Protest działkowców 10 pażdziernikaProtesty działkowców w obronie działek.

W środę 05.06.1203r. w całym kraju odbyły się manifestacje działkowców, z transparentami i flagami. Zgromadzili się przed urzędami - wojewódzkimi i marszałkowskimi . Protestujący mówili NIE - dla projektu ustawy o ogrodach działkowych według Platformy Obywatelskiej , jednocześnie opowiadając się Za obywatelskim projektem ustawy.

Działkowcy z naszego ROD manifestowali w Zielonej Górze. Grupę działkowców prowadził Prezes ROD Dariusz Haik. Manifestanci przeszli z Placu Bohaterów pod  Urząd Marszałkowski.

Oficjalna część manifestacji rozpoczęła się o godzinie 12.00 odegraniem Hymnu Państwowego oraz Hymnu Polskiego Związku Działkowców. Marian Pasiński- prezes Okręgowego Zarządu PZD w Zielonej Górze powitał działkowców i przypomniał, że zielonogórska manifestacja jest częścią ogólnopolskiej akcji poparcia dla Obywatelskiego projektu ustawy o ROD oraz sprzeciwu dla rozwiązań proponowanych w projekcie Platformy Obywatelskiej. Przewodniczące manifestacji- Rafał Hawryluk odczytał listę postulatów i żądań działkowców co do przyszłych rozwiązań ustawowych. Manifestacja była głośna, ale kolorowa i przyjazna.

Działkowcy wygłosili swoje postulaty, a także odczytali pisma i apele do premiera RP pana Donalda Tuska, Przewodniczących klubów parlamentarnych, członków podkomisji sejmowej zajmującej się pracami nad nową ustawą dotyczącą ogrodów działkowych.

Manifestantów pod Urzędem Marszałkowskim przywitała pani Teresa Sekuła sekretarz województwa lubuskiego. Pani sekretarz doceniła inicjatywę działkowców uznając ją za niezwykle ważną. Pani sekretarz Przyjęła petycje i apele zapewniając, iż przekaże je do rządu i klubów parlamentarnych. Działkowcy przekazali dla Pani Marszałek Województwa Lubuskiego kosz kwiatów wraz z pozdrowieniami i prośbą o poparcie naszych postulatów.

Do manifestujących przyłączyli się także Lubuscy parlamentarzyści posłowie Bogusław Wontor (SLD), Jerzy Materna i Marek Ast (PiS). Parlamentarzyści potwierdzili, iż ich kluby popierają projekt obywatelski i będą robić wszystko by był on podstawą do dalszych prac legislacyjnych nad nową ustawą.

Wśród manifestujących byli również wiceprezydent Zielonej Góry, pan Dariusz Lesicki oraz burmistrz Żar Wacław Maciuszonek. Samorządowcy ponownie wyrazili swoje poparcie dla projektu obywatelskiego, a wiceprezydent Zielonej Góry przypomniał, iż wspólnie z prezydentem Januszem Kubickim i pozostałymi przedstawicielami władz miasta podpisali się pod projektem obywatelskim i sami pomagali zbierać podpisy.

W manifestacji uczestniczyli również przedstawiciele lubuskiego OPZZ na czele z przewodniczącą Krzysztofą Nalewą.

Niestety, mimo deklaracji poparcia dla projektu obywatelskiego oraz zaproszeń do udziału w manifestacji nie pojawili się przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego i Ruchu Palikota. Zaproszenia zignorowali również wszyscy posłowie Platformy Obywatelskiej (Bożenna Bukiewicz, Waldemar Sługocki i Stefan Niesiołowski)

W trarakcie manifestacji nie brakowało mocnych emocjonalnych wystąpień. Pani Bożena Majchrzak z ROD Leśne Oczko w Nowym Kisielinie zaapelowała do parlamentarzystów: Ludzie, tam w rządzie na górze, opamiętajcie się! Nie wszystko można sprzedać, coś się nam od tego kraju należy!!

Pan Franciszek Bors z Żar w imieniu uczestników manifestacji przekazał pozdrowienia dla wszystkich działkowców w Polsce oraz wyrazy solidarności z kierownictwem Polskiego Związku Działkowców, i prezesem Eugeniuszem Kondrackim.

Manifestacja odbyła się bez incydentów, po jej zakończeniu uczestnicy w spokoju opuścili plac przed Urzędem Marszałkowskim.

Poniżej zdjęcia z naszej manifestacji w Zielonej Górze.


Protest działkowców w Zielonej Górze

Protest działkowców w Zielonej Górze

Protest działkowców w Zielonej Górze

Protest działkowców w Zielonej Górze

Protest działkowców w Zielonej Górze

Protest działkowców w Zielonej Górze

Protest działkowców w Zielonej GórzePremier pomoże działkowcom?

Protest działkowców przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów
Protest działkowców przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów (fot. PAP/Jakub Kamiński)

Podczas spotkania z premierem działkowcy przedstawili swoje postulaty i zaapelowali o pomoc w znalezieniu optymalnego rozwiązania prawnego, które dałoby gwarancję prowadzenia rodzinnych ogrodów działkowych.

" Premier Donald Tusk zadeklarował gotowość do podjęcia działań mających na celu wypracowanie projektu ustawy, który zabezpieczy interesy środowiska działkowców, przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności postanowień z tezami wyroku wydanego przez Trybunał Konstytucyjny" - poinformowała kancelaria premiera.

W czasie, gdy działkowcy z Polskiego Związku Działkowców wręczali premierowi petycję, przed urzędami wojewódzkimi w całej Polsce oraz przed budynkiem kancelarii premiera w Warszawie odbyły się manifestacje działkowców zrzeszonych w PZD. Grupy protestujących liczyły od kilkudziesięciu do nawet kilkuset osób.
Spór o ogródki działkowe. Cztery projekty w Sejmie

924 tys. podpisów pod nowym projektem ustawy o ogrodach działkowych

Komitet Inicjatywy Obywatelskiej złożył we wtorek w Sejmie obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, pod którym podpisało się ponad 924 tys. osób. Projekt uwzględnia wszystkie zarzuty TK wobec obecnej ustawy i zakłada zachowanie praw działkowców.
W połowie lipca 2012 r. Trybunał Konstytucyjny zakwestionował prawie połowę przepisów ustawy o rodzinnych ogródkach działkowych z 2005 r. Według Trybunału, Polski Związek Działkowców (PZD) ma uprzywilejowaną pozycję względem innych organizacji zrzeszających działkowców. Za niekonstytucyjny uznał m.in. artykuł przyznający PZD prawo ustanawiania na rzecz swoich członków prawa bezpłatnego i bezterminowego używania działki i pobierania z tego tytułu opłat. Sprzeciw TK wzbudził też przepis, na podstawie którego przydział działek należy wyłącznie do PZD. Na zmianę przepisów TK wyznaczył 18 miesięcy. "Celem Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej było przygotowanie takiego projektu, który absolutnie wypełnia wszystkie postanowienia Trybunału Konstytucyjnego - nawet te, które zapisane są w uzasadnieniu, a więc w gruncie rzeczy nie stanowią prawa, tylko wskazówki dla Sejmu" - poinformował we wtorek dziennikarzy prezes Polskiego Związku Działkowców (PZD) Eugeniusz Kondracki. Jak mówił, Komitet Inicjatywy Obywatelskiej starał się też, by w projekcie zachować wszystkie prawa działkowców, które nabyli na przestrzeni ponad 100 lat istnienie ogrodów. Dodał, że swoje prawa również zachowują samorządy i Skarb Państwa. Odnosząc się do zarzutów TK dotyczących monopolu Polskiego Związku Działkowców prezes ocenił, że w trakcie rozprawy nie zostało to potwierdzone. Zdaniem Kondrackiego, nie musi istnieć jeden związek działkowców. Wyjaśnił, że projekt zakłada, iż powstanie Stowarzyszenie Ogrodowe o takiej samej nazwie, bo "jest to tradycja i życzenie ludzi" - podkreślił. Kondracki zaznaczył, że według projektu ustawy każdy ogród działkowy będzie mógł się wydzielić w samodzielne stowarzyszenie i nie musi należeć ani do regionalnego, ani do krajowego związku. Natomiast Stowarzyszenie Krajowe przejmie wszystkie prawa, szczególnie do gruntów, które obecnie jest w posiadaniu PZD. Ale stowarzyszenia, które powstaną, po zarejestrowaniu przejmą wszystkie prawa do ogrodu działkowego - do gruntu, do majątku, jak również do konta, na którym gromadzone są środki. Ponadto w projekcie zostało zapisane, że działkowiec nie musi być członkiem związku czy stowarzyszenia, aby zachować prawa do działki - stwierdził Kondracki. "Spełniamy wszystkie postanowienie TK i mamy nadzieję, że to zostanie docenione w Sejmie" - powiedział Kondracki. Poinformował, że Związek może liczyć na poparcie projektu przez klub SLD i PSL. "Rozmowy z posłami PO przebiegają pozytywnie, zwykle na końcu jest stwierdzenie - jestem za tym projektem i za ogrodami, ale zachowam się tak jak klub zdecyduje" - dodał. Według PZD, jeżeli nowa ustawa nie zostanie uchwalona, to w połowie stycznia 2014 r. wygasną dotychczasowe prawa działkowców i ich organizacji. Delegacja działkowców spotkała się we wtorek z marszałek Sejmu Ewa Kopacz (PO) i następnie z wicemarszałkiem Jerzym Wenderlichem (SLD). "Jesteśmy pod dużym wrażeniem spotkania z marszałek. Absolutnie doceniła ona obywatelski projekt ustawy, dużą liczbę podpisów i zintegrowanie środowiska - skomentował spotkanie Kondracki. Dodał, że Kopacz zadeklarowała pełną pomoc i poparcie dla działań PZD. W Polsce funkcjonuje 4600 ogrodów działkowych, w których znajduje się ponad 966 tys. działek. Powierzchnia ogrodów to 43 tys. hektarów. Obecnie 90 proc. ogrodów działkowych znajduje się w miastach. Działkowcami są głównie emeryci (42 proc.) i renciści (11 proc.).

cytowane za http://www.lex.pldyplom

W dniu 13 paĽdziernika 2012r. w Domu Działkowca odbyło się spotkanie z okazji Dnia Działkowca i 50-lecia ROD
Zdjęcia z imprezy na stronie Foto-galeria
Sprawozdanie z imprezy na trochę dalej.


Projekt nowej ustawy o ROD

Tekst projektu ustawy, złożony do Marszałka Sejmu. Jego zapisy uwzględniają wyrok TK i gwarantują działkowcom zachowanie ich praw oraz ochronę ogrodów.

Najważniejsze z postanowień to:
- swoboda zrzeszania działkowców;
- respektowanie praw nabytych działkowców;
- pogodzenie praw gmin i Skarbu Państwa z potrzebą ochrony ROD;
- gwarancja działek zamiennych przy likwidacji ROD;
- ochrona interesów działkowców w przypadku roszczeń do terenów ogrodu.
Projekt złożono w dniu 12.10.2012 r. W ciągu 14 dni Marszałek Sejmu powinien wydać postanowienie o jego rejestracji, co umożliwi rozpoczęcie zbierania podpisów obywateli.

Projekt ustawy o ROD

Uzasadnienie do projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.


II Kongres PZD

        W dniu 22 września 2011 roku w Hali Torwar w Warszawie odbył się II Kongres PZD,który został, zwołany by członkowie Polskiego Związku Działkowców zaprezentowali swe stanowisko w sprawie zaskarżenia przez I Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego całej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. W kongresie uczestniczyło około 4000 działkowców z całej Polski oraz goście zaproszeni z Polski i Europy. Wśród uczestników kongresu było trzech działkowców z naszego ROD.
        Na zakończenie obrad reprezentanci polskich działkowców, zgromadzeni na II
          - znaczenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych dla przyszłości ruchu ogrodnictwa działkowego
            w Polsce,
          - współpracy Polskiego Związku Działkowców z samorządami lokalnymi,
          - integracji środowiska działkowców i jedności ruchu ogrodnictwa działkowego,
          - przyszłości ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce,
          - współpracy z Ministerstwem Infrastruktury,
          - 30-lecia Polskiego Związku Działkowców.
        Uczestnicy II Kongresu PZD przyjęli także przesłanie do narodowych związków działkowców. Kongres potwierdził, że użytkownicy działek w Rodzinnych Ogrodach Działkowych oczekują i żądają utrzymania zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Potepiają działania wymierzone w ustawę i prawa działkowców. Apeluje do polityków i parlamentarzystów o wsparcie działań środowiska działkowców o zachowanie gwarancji prawnych.Posadzenie drzewka kongresowego

Platan klonolistny (Platanus x hispanica)  z sali obradII Kongresu PZD został posadzony w okręgu zielonogórskim, a konkretnie u nas w Krośnie Odrzańskim.
        A zaczęło się to 22 września 2011 roku w hali "Torwaru" w Warszawie podczas zwołanego przez Krajową Radę II Kongresu PZD. Kongresu, który miał za zadanie przesłanie głosu jak największej reprezentacji działkowców z rodzinnych ogrodów działkowych, skierowanego do inicjatorów dążących do zmiany ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005r. Tam na hali w kąciku stały donice z Platanami. Wchłaniały atmosferę i siłę obradujących. Pożywiały się nadzieją i wiarą uczestników kongresu - by móc rosnąć w drzewo symbol świadectwo przetrwania.
        Z wielu donic z drzewkami jedna została przyznana przez Prezydium OZ PZD naszemu Rodzinnemu Ogrodowi Działkowemu im. 100 - lecia Ogrodnictwa Działkowego w Krośnie Odrzańskim. Ogrodowi położonemu na ziemi lubuskiej w OZ PZD Zielona Góra.       
To wyróżnienie jest wyjątkowe i szczególne. Przywiezione drzewko zostało uroczyście posadzone w ziemi krośnieńskiej w dniu 6 paĽdziernika 2011 roku. Dzień słoneczny, ciepły, radosny. Wymarzony do tak ważnego wydarzenia jakim było posadzenie tego szczególnego drzewka. Tak uroczysty akt został dokonany rękoma Skarbnika PZD, Prezesa OZ pana Mariana Pasińskiego przy współudziale Marszałka Sejmu pana Józefa Zycha oraz zastępcy burmistrza Krosna Odrzańskiego pana Grzegorza Garczyńskiego. Wśród sadzących byli także Prezes ROD pan Dariusz Haik oraz Prezes pan Marek Jasiówka z ROD "Brzezińskiego". Nie zabrakło członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozjemczej a także działkowców z ROD oraz zaprzyjaĽnionych uczestników święta emerytów i rencistów krośnieńskich. W uroczystości uczestniczyło około 140 osób. Do uczestników uroczystości skierował słowa Skarbnik PZD Marian Pasiński przekazując i podkreślając okoliczności towarzyszące, znaczenie i rangę tego doniosłego wydarzenia oraz symbolikę platana klonolistnego drzewka II Kongresu PZD.
        Marszałek Sejmu Józef Zych w swych słowach skierowanych do uczestników położył szczególny nacisk na współpracę Polskiego Stronnictwa Ludowego z Polskim Związkiem Działkowców przy legislacji ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych w 2005 roku a także zapewnił o poparciu w obronie zachowania przepisów tejże ustawy. Na zakończenie sadzenia sama natura pokazała swe przyjazne oblicze skrapiając kroplami deszczu nowo posadzone drzewko na ziemi krośnieńskiej. W towarzystwie sześciu dostojnych dębów na wprost Domu Działkowca platan klonolistny będzie działkowcom i nie tylko działkowcom upamiętniał ale także wskazywał siłę i determinację w działaniach podjętych o zachowanie praw członków Polskiego Związku Działkowców, będzie przypominał o roli ROD i znaczeniu PZD w obronie praw Działkowców, w obronie istnienia PZD.

Design by Admin