logo PZD

Od wielu lat, dzięki ofiarności, talentowi i wielkiej pracy czterech autorek jest tworzona
K R O N I K A naszych ogrodów.


Autorki to nastepujące Panie:
Anna Nowakowska
Anna Broll
Bożena Czekańska
Alicja Kowal
Od 1963 roku do dzisiaj powstały 4 tomy. Każdy po kilkadziesiąt stron.
Poniżej umieściliśmy kopie stron tych kronik. Ze względów technicznych nie będš one z pewnością tak doskonałe jak oryginały, ale jest to jedyna metoda udostępnienia tych ciekawych materiałów szerszej rzeszy naszych działkowców i innych zainteresowanych osób.

Tom 1 obejmuje lata 1963 do 1978.
Tom 2 obejmuje lata 1979 do 1996.
Tom 3 obejmuje lata 1997 do 2005.
Tom 4 obejmuje lata 2006 do końca 2013r.


Tom 5 obejmuje okres od stycznia 2014r. do października 2019 r.


Tom 6 obejmuje okres od października 2019 r.Design by Admin