This page is hosted for free by cba.pl, if you are owner of this page, you can remove this message and gain access to many additional features by upgrading your hosting to PRO or VIP for just 5.83 PLN.
Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl
logo PZD
Nowe wydarzenia
W dniu 10.06.2019 r. Zarząd ROD wytypował działkę do Konkursu Okręgowego "Wzorowa działka 2019".
Treśc uchwały i zdjecia wytypowanej działki oraz innych działek branych pod uwagę zamieszczamy poniżej.
W dniu 30.03.2019 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - wyborcze ROD im. 100-lecia Ogrodnictwa Działkowego w Krośnie Odrzańskim. Informacja o Walnym zebraniu jest poniżej.
Uchwały opublikujemy wkrótce.

Ważne sprawy
INFORMACJA W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DZIAŁKOWCA PRZEZ PZD jest TUTAJ.
Aktualny na dzięń 24 października 2018 roku wykaz wolnych działek jest TUTAJ.  ZAPRASZAMY!

Ze stron PZD:
Sukces działkowców w Sejmie!
4.04.2019r. Sejm zaakceptował senackie poprawki do nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Posłowie przyjęli zmianę, o którą zabiegali działkowcy - skrócili (z 3 lat do 1 roku) o droczenie wejścia w życie przepisu wygaszającego możliwość zgłaszania żądania zwrotu wywłaszczonych nieruchomości. Krajowy Zarząd PZD dziękuje wszystkim Posłom i Senatorom, którzy zagłosowali za zmianą postulowaną przez PZD. Szczególne podziękowania kierujemy do wszystkich Działkowcom, którzy angażując się w kampanię społeczną zorganizowaną przez Ich stowarzyszenie, walnie przyczynili się do polepszenia sytuacji prawnej ogrodów.
Więcej informacji w
TEJ PUBLIKLACJI.
Uchwała nr 3/XXV/2018 Krajowej Rady PZD z dnia 5.12.2018 r. w sprawie wysokości i podziału składki członkowskiej w PZD w 2019 (BI 14/2018)
Zgodnie ze Statutem PZD składkę członkowską oraz jej podział ustala KRPZD.
Walne Zebranie ROD nie poddaje pod głosowanie składki członkowskiej.
Składkę członkowską płacą wszyscy członkowie PZD.
Składka członkowska na 2019 rok ustalona w wysokości 6 zł/rok.
W przypadku gdy członkami PZD są oboje małżonkowie, każdy z nich opłaca składkę w 2019 roku w wysokości 3 zł/rok.
Podział składki członkowskiej w 2019 roku - 100 % dla ROD.
Termin płatności składki 30 czerwca b.r.

Narada instruktorów ds. ogrodniczych
W Warszawie, w dniach 26-27 listopada odbyła się ogólnopolska narada instruktorów ds. ogrodniczych OZ PZD oraz przedstawicieli instruktorów krajowych społecznej służby instruktorskiej (SSI). Czynnie uczestniczyli w niej także redaktorzy miesięczników "Działkowiec" i "Mój Ogródek".
Wiecej o naradzie i jej celach jest TUTAJ
Nowelizacja Regulaminu ROD
W dniu 28 czerwca br. Krajowa Rada PZD uchwaliła nowelizację Regulaminu ROD. Ta zmiana była przede wszystkim podyktowana koniecznością dostosowania regulaminu ROD do nowych zapisów statutowych, wprowadzających szereg rozwiązań, które należało włączyć w obieg prawa związkowego. Nowelizacja nie polegała jednak tylko na dostosowaniu regulaminu do statutu, ale obejmowała również korektę niektórych przepisów w stworzenie optymalnych warunków do korzystania z działek i funkcjonowania ogrodów.
Znowelizowany Regulamin dostepny jest TUTAJ

OTWARTY PROGRAM ROZWOJU ROD
W dniu 14 marca 2018 r. uchwałą nr 1/XX/2018 członkowie Krajowej Rady PZD przyjęli "Otwarty Program Rozwoju ROD". Został on opracowany z uwagi na coraz większe zainteresowanie działkami rodzinnymi w ROD. Podstawowymi celami tego Programu są m.in. zaspokojenie potrzeb rodzin na działki w ROD poprzez tworzenie nowych, jak i powiększanie i modernizację obecnie istniejących ROD, poprawę stanu zagospodarowania istniejących ROD oraz zachowanie obecnego potencjału rodzinnych ogrodów działkowych.
Program dostepny jest TUTAJ

Nowy Statut PZD
Uprawomocniło się postanowienie Sądu z dnia 23 lutego 2018r. o wpisie do KRS zmiany Statutu PZD. Zgodnie z przyjętą wykładnią ustawy prawo o stowarzyszeniach uchwała o zmianie statutu wywiera skutki prawne nie od chwili jej podjęcia, lecz od daty dokonania wpisu zmiany statutu do KRS. W myśl tej zasady zmiany Statutu PZD uchwalone 9 grudnia 2017 roku przez XIII Krajowy Zjazd Delegatów wywarły skutek prawny od 23 lutego 2018r. Należy pamiętać, że decyzją XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD część nowelizacji ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2019r. Dlatego też publikujemy tekst jednolity znowelizowanego Statutu PZD zawierający pouczenia (w formie przypisów przy §40; §60; § 144) wyjaśniające kwestię zmiany wchodzącej w życie od 1 stycznia 2019r. Jedynie sygnalizacyjnie przypominamy, że odroczenie wejścia w życie nowelizacji w stosunku do w/w przepisów podyktowane było koniecznością zachowania jednolitych zasad odbywania walnych zebrań (konferencji delegatów) w ROD w 2018r. Nowy statut z przypisami jest TUTAJUWAGA!
Nowe strony naszej kroniki od sierpnia 2014 r. do sierpnia 2017 r. są TUTAJ

Skład władz naszego ROD jest TUTAJ
Aktualny na dzień 24 października 2018 r. wykaz wolnych działek jest TUTAJ. Nie zwlekaj! Czekamy na Ciebie.
Do wykazów dołączyliśmy plany ich rozmieszczenia na obszarze poszczególnych ogrodów
Plan rozmieszczenia poszczególnych ogrodów na terenie Krosna Odrzańskiego jest TUTAJ


Jubileusz 120-lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce - 20.07.2017

Więcej o obchodach jubileuszu na stronie PZD.

Prawo do działki według nowej ustawy

Zgodnie z nową ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych prawo do działki można uzyskać, w zależności od sytuacji, na cztery sposoby:
1. W drodze przeniesienia prawa do działki.
2. Podpisując umowę dzierżawy działkowej z zarządem ROD - możliwe tylko wówczas, gdy w ogrodzie jest wolna działka.
3. Podpisując umowę dzierżawy działkowej z prezydium okręgowego zarządu - tylko w nowym ogrodzie.
4. Wstępując w prawo do działki - składając w zarządzie ROD oświadczenie o wstąpieniu w prawa - dotyczy współmałżonka zmarłego działkowca.
Więcej w tym temacie wraz z wzorami druków na stronie PZD. Druki można pobrać także na naszej stronie w zakładce Druki   

Apel KR PZD do Zarządów ROD oraz działkowców

Krajowa Rada PZD zwraca się z apelem do wszystkich struktur Związku o konsekwentne stosowanie ustawy o ROD. Regulaminu ROD, Statutu PZD i innych przepisów związanych z zarządzaniem i funkcjonowaniem ROD oraz poprawne egzekwowanie obowiązującego prawa od działkowców. Nikt nie może dostarczać nawet pozorów wypaczania ustawy o ROD i przepisów związkowych. Równie ważnym aspektem jest okazywanie przez Zarządy ROD i działaczy ogrodowych empatii w relacjach z użytkownikami działek, a także - jeśli jest to możliwe - rozwiązywanie trudnych lub spornych spraw w oparciu o przepisy prawa z poszanowaniem zasad społecznych. Więcej na stronie PZD

W dniu 3 września 2016 r. w Zabrzu świętowano Krajowe Dni Działkowca i Jubileusz 35-lecia PZD.

Więcej przeczytasz na stronie PZD

Altana na działce w ROD.

- Co każdy działkowiec wiedzieć powinien. Przeczytasz TUTAJ.

Nowy regulamin ROD wchodzi w życie 1 stycznia 2016 roku.


1 października 2015 roku Krajowa Rada PZD uchwaliła regulamin ROD. Nowy regulamin ROD dostępny jest TUTAJ.

Nowy statut PZD zarejestrowany w KRS


9 września 2015r. w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) zarejestrowany został statut PZD uchwalony 2 lipca br. przez XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD. Statut dostępny jest TUTAJ.

USTAWA z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych

dostępna jest TUTAJ.
Ze smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 14 lipca 2019 r, zmarł nasz kolega działkowiec
inż. Waldemar Korzeniowski.
W okresie od 11.03.1986 r. do 16.03.2004 r. był on Prezesem Zarządu naszego obecnego ROD im. 100-lecia Ogrodnictwa Działkowego w Krośnie Odrzańskim, a uprzednio od 1984 r. I Wiceprezesem.
W okresie jego kadencji nasz ROD rozwijał się i odnosił sukcesy w skali wojewódzkiej i krajowej.
Pogrzeb odbędzie się w piątek 19 lipca o godzinie 13.00 na Cmentarzu Komunalnym w Zielonej Górze ul. Wrocławska.
Rodzinie i bliskim Waldemara składamy szczere kondolencje i wyrazy współczucia.

Zarząd ROD
im. 100-lecia Ogrodnictwa Działkowego w Krośnie Odrzańskim.


Informacja o konkursie "Wzorowa działka 2019"

Po przeprowadzonym w czerwcu 2019 r. przeglądzie działek, Zarząd ROD podjął uchwałę w sprawie wytypowania działki do Konkursu Okręgowego "Wzorowa działka 2019"

Treść uchwały:

Uchwała wzorowa działka 2019

   
Zdjęcia wytypowanej działki:
wzorowa działka 2019

wzorowa działka 2019

wzorowa działka 2019


   


A poniżej zdjęcia innych pieknych działek naszych Działkowców:

   


Informacja o Walnym Zebranie Sprawozdawczo - wyborczym ROD

    W dniu 30.03.2019 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - wyborcze ROD im. 100-lecia Ogrodnictwa Działkowego w Krośnie Odrzańskim.
    Przed Zebraniem Pani Maria Olejarz przedstawicielka ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku zapoznała Działkowców z korzyściami wynikającymi z kompostowania materiałów organicznych z działek. Zachęcała do stosowania naturalnych preparatów przeciwko chorobom i szkodnikom roślin.
    Zebranie otworzyła Prezes naszego ROD Pani Barbara Dzieciuch.Na przewodniczącego Zebrania wybrano Pana Jerzego Bartoszczyka. Gościem zebrania był Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Zielonej Górze Pan Marian Pasiński. Odegrano hymn PZD. Minutą ciszy uczczono działkowców, którzy zmarli w ciągu ostatniego roku. W trakcie Zebrania wręczono puchar, dyplom i bon towarowy dla Pani Marzeny Agnieszki Kościk (ogród nr 4 "Relaks" Działka nr 119) za Wzorową Działkę w 2018 r.     Przyjęto porządek Zebrania i jego regulamin. Sprawozdanie z działalności zarządu ROD w 2018 roku i kadencję z lat 2015-2018, przedstawiła Prezes naszego ROD Pani Barbara Dzieciuch. Sprawozdanie finansowe za rok 2018 przedstawiła Pani Irena Bojko, skarbnik naszego ROD. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2018 przedstawił Pan Jan Bochniak, przewodniczący Komisji Rewizyjnej ROD.
    W trakcie zebrania przyjęto 14 uchwał i dokonano wyboru nowych władz naszego ROD w składzie:
       Zarząd ROD:
       1. Barbara Dzieciuch - Prezes
       2. Józef Chorzalski - Wiceprezes
       3. Bogdan Michalik - Sekretarz  
       4. Irena Bojko - Skarbnik 
       5. Zenon Andrzejaszek - Członek Zarządu
       6. Jerzy Bartoszczyk - Członek Zarządu
       7. Stanisław Hałko - Członek Zarządu
       8. Dariusz Łytkowski - Członek Zarządu
       9. Jerzy Fabijański - Członek Zarządu
   
       KOMISJA REWIZYJNA:
       1. Jan Bochniak - Przewodniczący
       2. Henryk Idzikowski - Zastępca
       3. Tadeusz Kołtuniak - Sekretarz
       4. Radosław Rutkowski - Członek
       5. Michał Wenkler - Członek
   
    Podczas dyskusji poruszono m.i. następujące tematy:
    - Ustawa o ochronie danych osobowych w ROD.
    - wjazdy na teren ogrodu
    - spalanie na działkach
    - korzyści z kompostowania materiałów organicznych
Na wszystkie pytania udzielono odpwiedzi w oparciu o Statut i Regulamin ROD.
Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Zielonej Górze Pan Marian Pasiński omówił sprawy związane z działalnością PZD a w szczególnosci o:
- projekcie ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- projekcie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- znaczeniu Zarządu ROD im Komisji Rewizyjnej dla PZD i działkowców,
W swoim wystąpieniu, Prezes Marian Pasiński podziękował wszystkim działkowcom za ich aktywność w działalności ROD i złożył życzenia pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.
Na zakończenie zebrania złożono wszystkim działkowcom życzenia z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych.
   
Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć z naszego Zebrania.
Walna Zgromadzenie 2019
Walna Zgromadzenie 2019

Walna Zgromadzenie 2019
Walna Zgromadzenie 2019

Walna Zgromadzenie 2019
Walna Zgromadzenie 2019

Walna Zgromadzenie 2019
Walna Zgromadzenie 2019

   


UWAGA! MIESZKAŃCY KROSNA I OKOLIC
- miłośnicy ogrodnictwa, sadownictwa, świeżego powietrza, zieleni i przyrody!

Zarząd ROD im. 100-lecia Ogrodnictwa Działkowego w Krośnie Odrzańskim dysponuje wieloma atrakcyjnymi i dogodnie połozonymi wolnymi działkami. Wiele z nich jest dobrze wyposażona i zagospodarowana. Część posiada altanki.  Aktualny wykaz wolnych działek jest TUTAJ Zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny, mailowy lub poprzez formularz kontaktowy. Godziny pracy biura zarzadu i dane kontaktowe znajdziecie Państwo na naszej stronie "KONTAKT"

Poniżej prezentujemy kilka przykładowych zdjęć pięknych i uroczych działek na terenie naszych ogrodów.
TY TEŻ MOŻESZ MIEĆ TAKĄ !

działka

działka

działka

działka

działka

działka

działka

 


KROŚNIEŃSKIE OBCHODY DNIA DZIAŁKOWCA 2018 R.

W dniu 8 września 2018 roku w Rodzinnym Ogrodzie działkowym im. 100-lecia Ogrodnictwa Działkowego w Krośnie Odrzańskim odbyły się uroczyste obchody
Dnia działkowca
połączone z obchodami
100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

dd 2018 dd 2018
Obchody rozpoczęto hymnem PZD. Prowadzący Jerzy Bartoszczyk przywitał działkowców oraz zaproszonych gości w osobach:
Pana Mirosława Glaza - Starosty Powiatu Krośnieńskiego,
Pana Marka Cebuli - Burmistrza Krosna Odrzańskiego,
Pani Joanny Mikołajczyk - I Wiceprezes OZ PZD w Zielonej Górze,
Pani Bożeny Majchrzak - Członka OZ PZD w Zielonej Górze,
dd 2018 dd 2018
Następnie głos zabrała Pani Barbara Dzieciuch - Prezes naszego ROD, która przedstawiła osiągnięcia Ogrodu i złożyła wszystkim działkowcom najlepsze życzenia.

Na wniosek Zarządu ROD uchwałą Prezydium Krajowej Rady PZD wyróżnieni zostali:
stwo Medalem Pamiątkowym z okazji 120-lecia Ogrodnictwa Działkowego: Pan Jan Bochniak i Pan Bogdan Michalak,
Złotą odznaką "ZASŁUŻONY DZIAŁKOWIEC": Pani Irena Bojko,
Dyplomy i upominki za wzorowe działki 2018 r. otrzymali: Pani Magdalena Smurawińska, Państwo Gabriela i Wiktor Gryszkiewiczowie, Państwo Grażyna i Janusz Gębalowie, Pani Wiesława Koczur, Pani Danuta Wziętek, Państwo Krystyna i Ludwik Krysiakowie, Pani Alina Młodożeniec.
Ponadto wyróżniono 14 działek. Ich użytkownicy otrzymali dyplomy.

dd 2018 dd 2018
dd 2018 dd 2018
Sponsorami nagród byli : Departamenty Urzędu Marszałkowskiego, Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim, Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, Gmina Bobrowice, Sklep Ogrodniczo-Przemysłowy w Krośnie Odrzańskim - ul. Mnicha 32, Bank Spółdzielczy w Krośnie Odrzańskim, Sklep Mięsny "Zyguła".

W trakcie uroczystości głos zabrali:
Pani Joanna Mikołajczyk, Pan Marek Cebula, Pan Mirosław Glaz. Mówcy podziękowali za zaproszenie na uroczystości, złożyli życzenia działkowcom i zapewnili o dalszej życzliwości i pomocy dla działowców.

dd 2018 dd 2018
dd 2018 dd 2018
Następnie dla uświetnienia Obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę wysłuchano wiązanki pieśni patriotycznych.

dd 2018 dd 2018
Prowadzący podziękował gościom i działkowcom za udział w uroczystości. Złożył wszystkim życzenia zdrowia i sukcesów w życiu osobistym i zawodowym oraz satysfakcii z uprawiania działek.
Zaprosił też uczestników do obejrzenia Kroniki naszego ROD i zapoznania się z materiałami o działkach i Ogrodzie.

Obchody Dnia działkowca połączone z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę zakończły się zabawą taneczną.

W uroczystości uczestniczyło 80 działkowców.


Krośnieńskie obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.

W dniu 3 maja 2018 r. delegacja Zarządu ROD im. 100-lecia Ogrodnictwa Działkowego w Krośnie Odrzańskim uczestniczyła w uroczystościach powiatowych z okazji 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.
Delegacja złożyła wiązankę kwiatów pod pomnikiem na placu św. Jadwigi Śląskiej. Poniżej kilka zdjęć z tej uroczystości.

3 maja 3 maja
3 maja 3 maja
3 maja

Krośnieńskie obchody rocznicy zakończenia II wojny światowej.

W dniu 8 maja 2018 r. delegacja Zarządu ROD im. 100-lecia Ogrodnictwa Działkowego w Krośnie Odrzańskim uczestniczyła w uroczystości patriotycznej z okazji 73 rocznicy zakończenia II wojny światowej , która odbyła się na cmetarzu komunalnym.
Delegacja złożyła wiązankę kwiatów pod obeliskiem ku czci żołnieży poległych na frontach II ojny światowej. Poniżej kilka zdjęć z tej uroczystości.

8 maja 8 maja
8 maja 8 maja
8 maja 8 maja
8 maja 8 maja

JUBILEUSZOWE OBCHODY  DNIA DZIAŁKOWCA w  KROŚNIE ODRZAŃSKIM

            W dniu 30 września 2017r. odbyły się uroczystości "DNIA DZIAŁKOWCA" przypadające w rocznicę 120 - lecia   OGRODNICTWA DZIAŁKOWEGO w POLSCE i 55 LECIA NASZEGO OGRODU; RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO im. 100-lecia OGRODNICTWA DZIAŁKOWEGO  w Krośnie Odrzańskim.

            Uroczystości rozpoczęły się odegraniem Hymnu Polskiego Związku Działkowców.

55-lecie ROD_027.JPG

W uroczystościach uczestniczyli:

.        Radna Sejmiku Województwa Lubuskiego Pani Anna Chinalska,

.        Wicestarosta Powiatu Krośnieńskiego Pan Tomasz Kaczmarek,

.        Burmistrz Krosna Odrzańskiego  Pan Marek Cebula,

.        Wójt Gminy Bobrowice - Pan Marek Babul,

.        Członek OZ PZD w Zielonej Górze Pani Bożena Majchrzak.

Przybyło także  ponad 100 naszych działkowców.         

55-lecie ROD_031.JPG

Na wstępie głos zabrała Prezes naszego ROD pani Barbara Dzieciuch.

            W swoim wystąpieniu nawiązała do 120 - lecia powstania ogrodnictwa działkowego w Polsce. W dalszej części wystąpienia omówiła historię powstania naszego ogrodu, jego aktualny stan  oraz osiągnięcia i sukcesy odnotowane w ciągu tych 55 lat istnienia naszego ROD.

Na zakończenie swojego wystąpienia złożyła najlepsze życzenia wszystkim uczestnikom uroczystości.

55-lecie ROD_035.JPG

 

            W kolejnym punkcie programu wręczone zostały medale pamiątkowe oraz dyplomy z okazji 120-lecia Ogrodnictwa Działkowego w Polsce, odznaczenia związkowe, dyplomy oraz nagrody.

 

medal_2017.jpg

 

            Na wniosek Zarządu, Prezydium Krajowej Rady PZD przyznało medal pamiątkowy oraz dyplom z okazji 120 lecia Ogrodnictwa Działkowego w Polsce dla :

Pana Mirosława Glaza - Starosty Powiatu Krośnieńskiego

Pana Marka Cebuli - Burmistrza Krosna Odrzańskiego

Pana Marka Babula - Wójta Gminy Bobrowice

55-lecie ROD_019.JPG

            Prezydium Krajowej Rady PZD za osobiste zaangażowanie w rozwój ogrodów działkowych dla pokoleń oraz współudział w tworzeniu, umacnianiu oraz obronie Związku przyznało Dyplom dla:

Pani Barbary Dzieciuch - Prezes naszego ogrodu.

55-lecie ROD_204.JPG

Uchwałą Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Zielonej Górze wyróżnieni zostali:

Srebrną Odznaką Zasłużonego Działkowca

.        Pani Krystyna Chorzalska,

.        Pani Barbara Dzieciuch,

.        Pani Zdzisława Zdankiewicz,

.        Pan Władysław Zdankiewicz.

55-lecie ROD_112.JPG

Brązową Odznaką Zasłużonego Działkowca

.        Pana Zenona Andrzejaszek,

.        Pan Jerzy Bartoszczyk,

.        Pan Bogusław Borek,

.        Pan Jerzy Cimek,

.        Pani Jadwiga Gowarzewska,

.        Pan Jerzy Gowarzewski,

.        Pani Jolanta Guz,

.        Pan Krzysztof Guz,

.        Pan Wojciech Grycan,

.        Pan Marek Juroić,

.        Pani Krystyna Kołoszyc,

.        Pan Kazimierz Kołoszyc,

.        Pani Łucja Kołtuniak,

.        Pan Tadeusz Kołtuniak,

.        Pan Paweł Szaciłło,

.        Pan Ryszard Wiater,

.        Pan Wiesław Wiszniewski,

.        Pan Zbigniew Zimny,

55-lecie ROD_178.JPG

Z okazji 55 lecia naszego ogrodu otrzymaliśmy Puchary:

.        Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze który wraz z odczytany listem został wręczony przez Panią Annę Chinalską - Radną Sejmiku Województwa Lubuskiego.

55-lecie ROD_187.JPG

 

.        Okręgowego Zarządu PZD w Zielonej Górze który wraz z odczytanym listem został wręczony przez Panią Bożenę Majchrzak - członka OZ PZD w Zielonej Górze.

55-lecie ROD_200.JPG

 

55-lecie ROD_194.JPG

 

            Dyplom uznania i podziękowania oraz nagrodę otrzymali

.        Państwo Zofia i Jan Bochniakowie,

.        Pani Genowefa Bogacka,

.        Pan Ludwik Folta,

.        Pan Jan Gmiterek,

.        Państwo Barbara i Henryk Idzikowscy,

.        Państwo Jadwiga i Bogdan Michalakowie,

.        Państwo Lucyna i Ditrych Pešta,

.        Pani Mieczysława Szynkiewicz,

.        Pani Maria Timoszyk,

.        Pan Zdzisław Żochowski,

55-lecie ROD_226.JPG

 

W wyniku dokonanego przeglądu ogrodów i działek wybrano Wzorowe Działki w 2017.r.

Ogród nr 1 Działka nr 2 użytkowana przez Państwo Szymańskich,

Ogród nr 2 Działka nr 42 użytkowana przez Państwo Koniecznych,

Ogród nr 3 Działka nr 60 użytkowana przez Państwo Wiater,

Ogród nr 4 Działka nr 119 użytkowana przez Panią Kościk,

Ogród nr 5 Działka nr 83 użytkowana przez Państwo Kolus,

Ogród nr 6 Działka nr 29 użytkowana przez Państwo Szaciłło,

Ogród nr 7 Działka nr 61 użytkowana przez Państwo Fabiańskich.

55-lecie ROD_240.JPG

            Ponadto wyróżniono działki:

Ogród nr 1: działki nr 11, 14, 36.

Ogród nr 2 działki nr 40, 67.

Ogród nr 3 działki nr 111, 114, 153.

Ogród nr 4 działki nr 7, 141, 150, 199.

Ogród nr 5 działki nr 51, 55.

Ogród nr 6 działki nr  46, 50, 86, 91.

Ogród nr 7 działki nr  10, 36.

Wyróżnionym wręczono dyplomy i nagrody

55-lecie ROD_256.JPG

 

Obchody Dnia Działkowca zorganizowano dzięki sponsorom którymi byli:

.        Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze

.        Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim

.        Urząd Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim

.        Gmina Bobrowice

.        Sklep Ogrodniczo - Przemysłowy ul. Mnichów

.        Sklep Ogrodniczy przy ul. Słubickiej

.        Bank Spółdzielczy w Krośnie Odrzańskim

.        Bank PKO SA w Krośnie Odrzańskim

.        Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Pana Szarkowicza

.        Homanit Spółka z o.o. w Krośnie Odrzańskim

.        Aneta i Tomasz Budziło

55-lecie ROD_001.JPG

Ponadto grupa młodzieży pod kierunkiem Pani Agnieszki Forest z Warsztatów Terapii Zajęciowej z Krosna Odrzańskiego namalowała cztery obrazy zatytułowane "CZTERY PORY ROKU".

55-lecie ROD_267.JPG

Na zakończenie życzenia dla wszystkich działkowców złożyli:

Pani Anna Chinalska - Radna Sejmiku Województwa Lubuskiego,

55-lecie ROD_279.JPG

Pan Tomasz Kaczmarek - Wicestarosta Powiatu Krośnieńskiego,

Pan Marek Cebula - Burmistrz Krosna Odrzańskiego,

55-lecie ROD_276.JPG

55-lecie ROD_278.JPG

 

Pan Marek Babul - Wójt Gminy Bobrowice,

Pani Bożena Majchrzak - członek OZ PZD  w Zielonej Górze.

            W trakcie obchodów uczestnicy mogli obejrzeć kroniki, zdjęcia, puchary obrazujące osiągnięcia ogrodu przez 55 lat.

            Po zakończeniu części oficjalnej zaproszono na skromny poczęstunek oraz do zabawy przy muzyce.

Zabawa trwała do późnych godzin nocnych.
Lubuskie obchody 120-lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce.

W sobotę, 12 sierpnia, na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych "35-lecia" odbyły się lubuskie obchody 120-lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce. Uroczystość stała się nie tylko okazją do rozmów na temat przyszłości ogródków działkowych, ale i wręczenia odznaczeń związkowych.
W obchodach brała udział delegacja z naszego ROD Obszerny artykuł wraz z filmem i zdjęciami jest TUTAJ - w internetowym wydaniu GAZETY LUBUSKIEJ.
Poniżej cytuję fragment tekstu i zdjęcia dotyczący naszego ROD:
"Działka to okazja do relaksu na świeżym powietrzu - dodaje Barbara Dzieciuch z Krosna Odrzańskiego. Pani Barbara przywiozła ze sobą piękne kroniki, dokumentujące dzieje ogródków działkowych właśnie tej nadodrzańskiej miejscowości. Ogródek to też źródło ekologicznej żywności. Sama robię mnóstwo przetworów, sporo też suszę: truskawki, czarną porzeczkę... A wnuczki z ochotą te przetwory zjadają."Zdjęcia autorstwa Natalii Dyjas


Serdecznie witamy nowych działkowców.

W 2016 roku do naszego grona dołączyło 20 rodzin. Nowa grupa pełna zapału i ciekawych pomysłów przystąpiła do uprawy działki. Życzymy im obfitych plonów i mile spędzanego czasu na działce.
Obecnie w 2016 r.mamy jeszcze wolne działki dla nowych działkowców, na których można realizować swoje inspiracje ogrodowe.

Zapraszamy Zarząd ROD


medal za zasługi dla PZD

Nasz ROD został uhonorowany odznaką
"ZA ZASŁUGI DLA PZD"

Dzięki Waszej pracy, dbałości o swoje działki, sprawne działanie dla wspólnego dobra, nasz krośnieński ROD 31.08.2013 r. został uhonorowany najwyższym odznaczeniem nadawanym przez PZD.
Po lewej i poniżej prezentujemy otrzymane odznaczenie.

medal za zasługi dla PZDZ okazji Dni Działkowca 2016 otrzymaliśmy puchar i pismo gratulacyjne z Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze,

Poniżej prezentujemy otrzymany puchar:

Puchar z UM - Krośnieńskie Dni Działkowca 2016

Poniżej prezentujemy gablotę z innymi zdobytymi przez nasz ROD pucharami i dyplomami.

nasze puchary
napis

Data wejścia w życie nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych

Ustawa, która zawiera rewolucyjne rozwiązania prawne w stosunku do poprzedniej ustawy z 2005 roku. Jednocześnie gwarantuje działkowcom kontynuowanie użytkowania działki. 

 Wolność zrzeszania się  - działkowiec decyduje czy chce wpływać na to co się dzieje na ogrodzie, czy może pozostaje bierny i czeka co inni za niego zrobią. Od 19 stycznia 2014r., aby uprawiać działkę nie ma przymusu członkostwa w organizacji. 
Dzierżawa działkowa  - nowi działkowcy podpisują umowę dzierżawy, natomiast dotychczasowi członkowie PZD użytkujący działki na mocy ustawy zachowują dotychczasowe prawa do użytkowania działki. 
Opłaty za działkę  - decydujący głos mają członkowie organizacji zarządzającej ogrodem. Płacą wszyscy bez wyjątku. W przypadku zaległości płatniczych przekraczających termin 6 miesięcy działkowiec może stracić prawo użytkowania działki. 
Likwidacja ogrodu  - zostały zmienione zasady. W przypadku likwidacji na cel publiczny działkowiec i stowarzyszenie otrzymają odszkodowanie. Natomiast jeśli likwidacja będzie na cel inny niż publiczny dodatkowo będzie potrzebna zgoda 2/3 działkowców z ogrodu. Działkowiec nie otrzyma odszkodowania za działkę jeśli będzie zagospodarowana niezgodnie z przepisami. 
Sprawy sporne i decyzyjne pomiędzy działkowcem a zarządem ROD i walnym zebraniem ogrodu  - rozstrzygać będą sądy. Komisja Rozjemcza ROD została w tym zakresie pozbawiona uprawnień. 
Ustawa zakazuje  - zamieszkiwania, prowadzenia działalności gospodarczej lub innej działalności zarobkowej, ponad normatywne altany podlegają obowiązkowi zgłoszenia do właściwego organu administracji publicznej. 

Obecnie Zarząd ROD pracuje nad wdrożeniem nowych przepisów w funkcjonowanie ogrodu. Nowa ustawa nałożyła ma nmas nowe obowiązki. 

 


Kilka słów o historii ROD w Krośnie Odrzańskim 1963-2016


         Pierwsze grunty pod nasze Ogródy nadano w 1962 roku a plany sytuacyjne gruntów przeznaczonych na ogrody działkowe zostały wykonane w 1963 roku. Do 1997 ogród nosił nazwę imienia "25-lecia PRL". W tymże roku otrzymał tytuł " 100-lecia Ogrodnictwa Działkowego" w nagrodę za dotychczasową działalność.
         W chwili obecnej zarząd ROD im.100-lecia Ogrodnictwa Działkowego w Krośnie Odrzańskim zarządza siedmioma terenami ogrodowymi o łącznej powierzchni 38,58 ha z 791 działkami oraz skupia 1020 członków PZD. Każdy z powstałych terenów posiada swoją nazwę. Wytyczone działki do użytkowania dla działkowców mają powierzchnię od 300 m2 do 500 m2. W 1978 roku wybudowano Dom Działkowca. Na dzień 01.01.2017 r. gospodarujemy na 7-miu odrębnych ogrodach o łącznej powierzchni 38,5822 ha. Zagospodarowanych jest 791 działek. Na 879 działkach gospodarują członkowie naszej wielkiej rodziny Polskiego Związku Działkowców (PZD). Na 28 działkach gospodarują osoby niezrzeszone w PZD. Nasz ROD należy do wielkiej rodziny Polskiego związku działkowców (PZD).STAN POSIADANIA ROD NA DZIEŃ 1.01.2017 r.

         Rodzinny Ogród Działkowy im. 100-lecia Ogrodnictwa Działkowego w Krośnie Odrzańskim jest użytkownikiem wieczystym siedmiu terenów ogrodu położonych w różnych częściach miasta oraz w miejscowości Dychów. Odległość usytuowania pomiędzy terenami ogrodu nr 7 a nr 6 wynosi 17 km.

Ogród zajmuje obszar 38,5822 ha, posiadając w gospodarowaniu 791 działek.W jego skład wchodzą:
- teren ogrodu nr 1, nazwany "Tulipan" znajdujący się przy ulicy Obrońców Stalingradu zajmujący powierzchnię 27149 m2, posiadający 53 działki.
- teren ogrodu nr 2, nazwany "Poranek" znajdujący się przy ulicy Działkowca zajmujący powierzchnię 48698 m2, posiadający 88 działki.
- teren ogrodu nr 3, nazwany "Szarotka" położony na terenie wsi Marcinowice w obrębie miasta Krosna Odrzańskiego zajmujący powierzchnię 61100 m2, posiadający 157 działek.
- teren ogrodu nr 4, nazwany "Relaks" znajdujący się przy ulicy Kościuszki (prawa strona) zajmujący powierzchnię 76600 m2, posiadający 207 działki.
- teren ogrodu nr 5, nazwany "Jutrzenka" znajdujący się przy ulicy Gubińskiej zajmujący powierzchnię 52770 m2 , posiadający 92 działki.
- teren ogrodu nr 6, nazwany "Leśne Oczko" położony na terenie wsi Łochowice w obrębie miasta Krosna Odrzańskiego zajmujący powierzchnię 69300 m2, posiadający 121 działek.
- teren ogrodu nr 7, nazwany "Energetyk" położony na terenie miejscowości Dychów, zajmujący powierzchnię 41800 m2 , posiadający 73 działki.         Polski Związek Działkowców (PZD) jest samorządną, niezależną, pozarządową organizacją społeczną kontynuującą ponad 120 letnią tradycję ruchu działkowego w Polsce. Działa w oparciu o Ustawę z dnia 13 grudnia 2013 r.o rodzinnych ogrodach działkowych. Zarządza prawie 5000 rodzinnymi ogrodami działkowymi, zajmującymi powierzchnie 44 tysięcy ha. Zrzesza blisko 965 tyś. miłośników uprawy roślin, ochrony przyrody oraz aktywnego wypoczynku.
         Podstawowym, samodzielnym i samorządnym ogniwem w strukturze PZD jest rodzinny ogród działkowy (ROD). Jest to wydzielony obszar gruntu będący we władaniu PZD, podzielony na tereny ogólne i działki oraz wyposażony w infrastrukturę niezbędną do jego prawidłowego funkcjonowania .
         W polskich ogrodach działkowych jest ok. 965 tys. zagospodarowanych działek. Ponieważ działka jest przydzielona rodzinie tzn. że z działek korzysta blisko 1 milion polskich rodzin. Przyjmując wielkość zwykłej, polskiej rodziny jako 4 osoby, można obliczyć, że w RP z działek korzysta ok. 4 miliony ludzi. Jest to ponad 10 % polskiego społeczeństwa. Często służą one kilku pokoleniom.
         ROD stanowią składnik terenów zielonych oraz terenów rekreacyjnych. Są one również urządzeniami użyteczności publicznej. Zdecydowana większość ogrodów działkowych w Polsce położona jest w miastach. Najchętniej z ogrodów działkowych korzystają mieszkańcy dużych aglomeracji miejskich np. Warszawy, Katowic, Wrocławia, Szczecina, Gdańska, Poznania, Łodzi, Krakowa.
         Celem rodzinnych ogrodów działkowych jest zapewnienie aktywnego wypoczynku oraz możliwości prowadzenia - przede wszystkim na własny użytek - upraw ogrodniczych. Spełniają one zgodnie ze Statutem PZD rownież funkcje :
ekologiczne
- Przywracanie terenów zielonych społeczeństwu,
- Ochrona środowiska przyrodniczego i podnoszenie standardów ekologicznych otoczenia,
- Ochrona składników przyrody i kształtowanie zdrowego otoczenia człowieka,
socjalne i zdrowotne, - Poprawa warunków bytowych społeczności miejskiej poprzez zapewnienie warunków do prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby,
- Zapewnianie terenów wypoczynkowych zarówno dla działkowców jak i mieszkańców miast poprzez ich otwieranie,
- Propagowanie zdrowego stylu życia,
społeczne i edukacyjne
- Tworzenie warunków do integracji społeczeństwa,
- Propagowanie idei ogrodnictwa w społeczeństwie,
- Prowadzenie działalności społecznej, wychowawczej w tym. m.in. współpraca ze szkołami, domami pomocy społecznej oraz innymi organizacjami społecznymi .         Powojenna historia i rozwój ogrodów działkowych rozpoczęła się od 9 marca 1949 r., kiedy to Sejm uchwalił ustawę "O pracowniczych ogrodach działkowych" (Dz. U nr 18 poz. 117), przekazując równocześnie zarząd nad nimi CRZZ na zasadach wyłączności. Art. 13 ustawy mówi, cyt: "Stowarzyszenia prowadzące ogrody działkowe ulegają likwidacji. Likwidację przeprowadza Zrzeszenie Pracowniczych Związków Zawodowych (Komisja Centralna Związków Zawodowych). Wszystkie agendy oraz cały majątek ruchomy i nieruchomy tych towarzystw przechodzi na Zrzeszenie Pracowniczych Związków Zawodowych (Komisję Centralną Związków Zawodowych)", a w art. 15 mówi, cyt: "Użytkownicy działek, którzy nabyli prawo użytkowania na podstawie statutu i regulaminu Związku Towarzystw Ogrodów i Osiedli Działkowych zachowują to prawo".
         Już w maju przedstawiciele CRZZ przejęli od Towarzystw wszystkie agendy oraz ogrody działkowe. Od tego momentu rozpoczął się dynamiczny rozwój i przyrost zasobów Pracowniczych Ogrodów Działkowych. Po strajkach w 1980 r. i skompromitowaniu się CRZZ, 6 maja 1981 r. Sejm uchwalił ustawę "O Pracowniczych Ogrodach Działkowych", w wyniku której ogrody działkowe przejął Polski Związek Działkowców na zasadzie wyłączności.
         Od zmian ustrojowych w 1989 r., działki pracownicze stały się wyborczą kartą przetargową partii politycznych, a nawet rządów. Przygotowano wiele ustaw o zmianie ustawy "O Pracowniczych Ogrodach Działkowych", od likwidacji do uwłaszczenia działkowców. Jednak pomimo takiego zamieszania wokół działek, ogrody przetrwały i 21 września 2005 r. uchwalono ustawę "O Rodzinnych Ogrodach Działkowych", w których działkowcy zachowali większość swoich przywilejów. Jednak ustawa otworzyła furtkę gminom miejskim, które w planach zagospodarowania przestrzennego mogą ująć cenne tereny w centrum miast (na których od lat istnieją ogrody działkowe) na potrzeby nowych inwestycji, likwidując ogrody.
         Niestety większość ogrodów ma nieuregulowany status prawny, nie posiada założonych ksiąg wieczystych i ich los jest zależny od gminy.
         Być może światowy kryzys opóźni procesy inwestowania w miastach, jednak zarządy działek muszą skupić się na porządkowaniu dokumentacji ogrodów i ją ewentualnie uzupełniać oraz mieć na bieżąco orientację w planach przestrzennego zagospodarowania, gdyż działki stanowią zbyt cenny kąsek dla inwestorów, dla których liczą się tylko zyski.

Design by Admin